วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กลุ่มทอผ้าและผู้ผลิตผ้าจังหวัดร้อยเอ็ด

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นางรัชนี พลซื่อ ประธานแม่บ้านสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด  ,หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กลุ่มทอผ้าและผู้ผลิตผ้าจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม ที่ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

      สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณ ณ วรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระเมตตาพระราชทาน“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดยผ่านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค นำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า ตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานแก่ราษฎรอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย โดยในลวดลายผ้าแต่ละลวดลายแฝงไปด้วยความหมายที่มีความลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน เป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากล

     โดย ภายในพิธีได้มีการเชิญ ลายผ้าพระราชทาน“ ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และแบบองค์ความรู้ “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ซึ่งได้มอบให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดจำนวน 2 คน ,นายอำเภอ40 คน ,พัฒนาการอำเภอจำนวน 20 คน และกลุ่มทอผ้า ผู้ผลิตผ้าจังหวัดร้อย เอ็ดจำนวน 20 คนรวมทั้งสิ้น 82 คน ทั้งเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้า ในการนำไปต่อยอด เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป

/////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047