วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“ร.ร.เบญจมิตรฯ”ขอนแก่น อบรมลูกเสือจิตอาสา ศึกษาโคกหนองนาครู โมเดล

18 ก.พ. 2022
354

“ร.ร.เบญจมิตรฯ”ขอนแก่น อบรมลูกเสือจิตอาสา ศึกษาโคกหนองนาครู โมเดล ภายใต้ปรัชญา จิตอาสาคือผู้ที่สมัครใจ เน้นที่คุณภาพเพื่อพัฒนาบ้านเมือง ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา โดยการนำของนายวราวุธ สร้อยพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา หน่วย โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา ในระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้กำกับและลูกเสือจิตอาสา ได้ไปศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดลณ โคกหนองนาครู ดร.ยุทธศาสตร์ – ครูสมดี กงเพชร อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น


นายวราวุธ สร้อยพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กล่าวว่าจัดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา หน่วย โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา ในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ภายใต้ปรัชญา จิตอาสาคือผู้ที่สมัครใจ เน้นที่คุณภาพเพื่อพัฒนาบ้านเมือง ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือ และตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษาได้ เป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากร คือดร.ยุทธศาสตร์กงเพชร จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2 จากกรมทหารราบที่ 11 บรรยายให้ความรู้ปลูกฝัง ถ่ายทอดให้เกิดคุณลักษณะที่ดีงามของความเป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน


นายวราวุธ กล่าวว่าการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้กับลูกเสือ เนตรนารี อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการฝึกฝน อบรมบ่มเพาะ รวมทั้งการกล่อมเกลาจิตใจให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้ที่มีลักษณะซึ่งบ่งบอกถึง ความเสียสละ ความเชื่อมั่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก ที่ให้ฝังลึกลงไปในจิตใจและการประพฤติปฏิบัติอย่างยั่งยืนถาวร จนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นสมาชิกของครอบครัว สังคมและประเทศชาติที่มีคุณภาพ
นายวราวุธ กล่าวอีกว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าอบรมจากลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา หน่วย โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา จำนวน 50 คน


ด้านนายยุทธศาสตร์ กงเพชร อดีตผู้อำนวยการ*เชี่ยวชาญ) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ จิตอาสา พระราชทาน 904 รุ่นที่ 2/63 กล่าวว่าการทำโคกหนองนาครู เป็นโมเดลเพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับชาวบ้าน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ จากแรงบันดาลใจ ในการทำโคกหนองนาครูโมเดลในครั้งนี้ จากการที่ได้มีโอกาสได้เข้าศึกษาโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่น 2 /63 หลังจากนั้นก็ได้กลับมาพัฒนา ที่ดินผืนนี้ ภายใต้หลักความคิดที่ว่า “ตามรอยพ่อ สานต่อวิถีบรรพชน” คือตามรอยพ่อ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ส่วนสานต่อวิถีบรรพชนก็คือ วิถีของชาวบ้านคุณพ่อ คุณแม่ ที่เป็นเจ้าของพื้นดินแห่งนี้ที่ยกให้เพื่อพัฒนา จนได้ทำนา นอกจากนั้นก็มีความตั้งใจที่จะคืนความ เป็นธรรมชาติให้กับ สังคม นอกจากว่าในสภาพแวดล้อมทั่วไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ร่วมงานเทศกาลแสงไฟ อะเวคเคนนิ่งขอนแก่น คึกคักรับเปิดประเทศ-คลายล็อคโควิด-19
ภาพรวมท่องเที่ยวปีนี้ ม.ค.-มิ.ย. ต่างชาติเข้าไทยเกือบ 2 ล้านคน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม 1.14 แสนล้านบาท ขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศไม่แพ้กัน
“ร.ร.แก่นนคร”ขอนแก่น จับมือภาคีเครือข่าย อบรมแกนนำนักเรียนจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน
จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สภ.เมืองขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน,ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
“จีโอ้” กองหน้าทีมชาติไทย จุดประกายเด็กขอนแก่น ฝันให้ไกลไปให้ถึง ทุกคนทำได้ ขณะที่แฟนบอลร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 23 ปีอย่างอุ่น