วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

รับกระแสประชาชนตอบรับปลดล็อกกัญชา สธ.เตรียมจัดใหญ่ ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 ทั่วประเทศ

รับกระแสประชาชนตอบรับปลดล็อกกัญชา สธ.เตรียมจัดใหญ่ ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 13 ก.พ. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565  โดยล็อกปลดกัญชาและกัญชงพ้นจากยาเสพติดให้โทษ มีผลบังคับใช้ 120 วัน นับจากวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 9 ก.พ.2565 กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า วิสาหกิจชุมชนหลายแห่ง ได้จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชง และมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการอบรม เสริมองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาและกัญชงจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนต่างตอบรับการปลดล็อกกัญชาและกัญชงเป็นอย่างดี

 น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เพื่อเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชงให้กับประชาชน  กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 โดยกระจายการจัดงานในทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ เน้น 3 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ผู้ป่วย 2) ประชาชนทั่วไป 3) ผู้ประกอบการ คาดว่าจะเริ่มจัดประชุมวิชาการฯ ที่แรกในเขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์วันที่ 4-6 มี.ค.2565 และจะขยายการจัดงานครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ โดยการจัดประชุมดังกล่าว จะมีการแสดงการความก้าวหน้ากัญชาทางการแพทย์ มีการจัดคลินิกกัญชาบูรณาการ พร้อมกับจัดมหกรรมกัญชากัญชงภายในงานด้วย 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ…. ต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เพื่อควบคุมการใช้กัญชา กัญชง ให้เกิดประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด เชื่อว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ทัน 120 วัน รองรับการประกาศปลดล็อกกัญชาและกัญชงพ้นยาเสพติดให้โทษ โดยการปลูกและการใช้ประโยชย์จากกัญชาและกัญชง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

“การศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้กัญชาและกัญชง เป็นพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยวันนี้รัฐบาลได้ปลดล็อกพืชกัญชาและกัญชงพ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับครัวเรือนได้” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวดีผู้ประกันตนม.33 ขยายเวลาโครงการสินเชื่อซื้อบ้านดอกเบี้ยถูก ผ่านแอปฯ GHB ALL GEN เพิ่มเติม เริ่ม 8-31 พ.ค.นี้
เชิญชวนผู้อยู่ระหว่างชำระคืนหนี้ กยศ. ใช้สิทธิตามมาตรการลดหย่อน 2 เดือนสุดท้าย ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01
​ชาวบ้านรับฟังโฆษกรัฐบาลเผย รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้างวด พ.ค – ส.ค 2566
ปัญหาราคาบัตรโดยสารเครื่องบินราคาแพง กำชับกระทรวงคมนาคม กำกับดูแลอัตราค่าโดยสารอากาศยานภายในประเทศ ให้เกิดความเป็นธรรม
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี Agoda จัดอันดับ “จ.ขอนแก่น” เป็นอันดับ 1 จุดหมายปลายการท่องเที่ยว
แจง “เทศกาลหยุดยาวสงกรานต์” หากเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ เข้ารักษาได้ทุก รพ.ที่อยู่ใกล้