วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

ก.ล.ต.จับมือ ตลท.และหอการค้า จ.ขอนแก่น จัดการเสวนา “กระดาน 3 (LiVE Exchange) และโอกาสของ Startups และ SMEs”

ก.ล.ต.จับมือ ตลท.และหอการค้า จ.ขอนแก่น จัดการเสวนา “กระดาน 3 (LiVE Exchange) และโอกาสของ Startups และ SMEs”

เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)และตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทย(ตลท.)ร่วมกับบริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงานสัมมนา “โอกาสของ Startups และ SMEs  โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้านายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การเสวนา “กระดาน 3 (LiVE Exchange) และโอกาสของ Startups และ SMEs”หลังจากนั้นในเวลา 10.00-10.30 น.จะเป็นการบรรยายในหัวข้อ”นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการสนับสนุน SMEs ให้เข้าสู่ตลาดทุน”โดย น.ส.สิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต.และการเสวนาให้ความรู้หัวข้อ “วัตถุประสงค์ของกระดาน 3 (LiVE Exchange) และ โอกาสของ Startups แล: SMES” โดยนายไพ บูลย์ ดารงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 สำนักานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนายณัฐพล สุวรรณสิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ ตลาดหลักทร์พย์แห่งประเทศไทย

   สำหรับในช่วงบ่าย จะเป็นการเปิดให้คำปรึกษาธุรกิจ Live Clinic by APM โดยทีมงาน APM ประกอบด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม และนายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)ที่จะมาให้คำปรึกษาธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดเป็นคลินิกเพื่อให้ผู้ ประกอบการสามารถข้ามาสอบถามแบบส่วนตัวได้ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับชมได้ผ่านทางง Facebook Live : APM Channel

    น.ส.สิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต.กล่าวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการสนับสนุน SMEs ให้เข้าสู่ตลาดทุนว่า ต้องขอเรียนว่าก.ล.ต.นี้มีภารกิจที่สำคัญ อย่างมากประการหนึ่งก็คือการ ส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือธุรกิจStartupsนี้สามารถที่จะเข้ามา ระดมทุนในตลาดทุนได้ โดยมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับ Stage ในการพัฒนา ของแต่ละบริษัท การที่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่เรียกว่าเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาของประเทศนี้นั้นสามารถ  มีเงินทุนไว้ใช้ในการ พัฒนาธุรกิจได้นั้น ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้ GDP ของประเทศเติบโตมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมา เราได้มีความร่วมมือกับ หน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องกับตลาดทุน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่า สสว.หรือ แม้กระทั่งทางกสอ.เอง สมาพันธ์ ของตัว smes  เพื่อมาช่วยกันดูว่าอะไร ที่เป็นอุปสรรคสำคัญๆ ในการระดมทุนของ smes ที่อยู่ในรูปแบบของบริษัทจำกัด ซึ่งเราก็พบว่าจริงๆภายใต้ประมวล กฎหมายแพ่งบริษัทจำกัด ไม่สามารถที่จะขายหุ้นให้กับบุคคลอื่นได้ ยกเว้นพูดถึงหุ้นเดิมของตัวเอง เลยทำให้มีข้อจำกัดในการหาเงินลงทุน

     ด้วยข้อจำกัดอันนี้เอง ทางก.ล.ต. จึงได้ประกาศ กฎเกณฑ์อันนี้ขึ้นมา ให้บริษัทจำกัดสามารถระดมทุน จากประชาชนในวงแคบได้  แล้วพอสามารถจัดหาเงินทุนได้แล้วนั้น เสร็จสรรพไป พอที่จะทำให้นักลงทุน มีสภาพคล่องพอที่จะซื้อขายเปลี่ยนมือ โดยเราได้ปรึกษาหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ เพื่อที่จะดูว่าสามารถจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาอีกกระดานหนึ่ง เพื่อที่จะทำให้ หุ้นของ บรรษัท smes เข้าไปจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์นี้ได้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน ที่เหมาะสมในขณะเดียวกันนี้ ก็ต้องมีต้นทุนที่พอสมควรกับ ผู้ประกอบธุรกิจด้วยไม่ให้มากเกินไป เพราะฉะนั้นนี่ทาง ก.ล.ต.เองได้มีการออกกฎเกณฑ์อันนี้ขึ้นมา โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่วนกระดานที่จะทำให้หุ้นกระดาน 3 (LiVE Exchange) ก็สามารถที่จะLiVEหรือเปิดดำเนินกิจการประมาณ คิว3 ขอปีนี้ อันนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ก็กำลังดูอยู่   

    ทางก.ล.ต.หรือว่าตลาดหลักทรัพย์ รับทราบดีว่าธุรกิจ smes นั้น ในปีนี้อาจจะต้องการคนที่มาช่วยดู เพื่อที่จะเอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ เราก็มีคอร์สที่จะให้ความรู้ กลับบริษัทจดทะเบียน ในการที่จะเอาเข้าไป ถึงแม้นว่าเกณฑ์จะไม่ได้ ต้องมี FA เข้ามา หรือที่ปรึกษาทางการเงิน มาช่วยในการจัดทำ ในการขออนุญาตหรือเปิดเผยข้อมูลนี้ จริงๆแล้ว ถ้าเกิดว่ามี FA ที่เราเรียก ว่าเป็นพี่เลี้ยงนี้คอยช่วย ในการเตรียมตัวคอยช่วย ในการจัดเตรียมเอกสาร ก็น่าจะทำให้ทาง SMEs เอง มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

    ในการจัดสัมมนา ในวันนี้ระหว่างก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทย(ตลท.)ร่วมกับบริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงานสัมมนา “โอกาสของ Startups และ SMEs  เพื่อที่จะให้ smes 1.ได้รู้ว่าเรายังมีเครื่องมีอีกอย่างหนึ่ง อยู่ในตลาดทุนพร้อมที่จะให้เขา ไปใช้ในการระดมทุนเพื่อให้ เอาไปใช้ในการขยายกิจการได้ 2.ก็คือ ในกรณีที่เกิดการระดมทุนแล้วก็ตาม ก็สามารถที่จะซื้อขายเปลี่ยนมือได้ อันที่ 3 ถ้าคุณต้องการ ความรู้หรือต้องการพี่เลี้ยง จะช่วยในการเตรียมตัวนี้เนี่ย นอกจากจะเข้าไปสู่ ในการดูเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อหาความรู้ด้วยตัวเองแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินของสำนักงานที่อยู่บนกระดาน ซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือในด้านนี้

    นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า…แจ้งไปยังผู้ที่จะไปเปิดเป็นบริษัทมหาชน ที่สามารถ จำหน่ายหุ้นให้กับ ประชาชนทั่วไปได้ smes  ของบ้านเรา นับเป็นความโชคดีกับโอกาส อย่างนี้ไปอันมาก อีกอย่างค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัว หรือการเตรียมการ มันไม่ยากเกินกว่าที่พวกเรา จะทำได้ โอกาสของตลาดเปิดขึ้นแล้ว ฝ่ายกำกับ หรือ ฝ่ายหลักเกณฑ์ ก็ได้เอื้อเฟื้อ เพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าระบบ อยู่บนมาตรฐานใหม่ที่ดี ซึ่งจำนวนของธุรกิจประเภทนี้ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม

เรื่องของการบริการเรื่องของการค้า ต่างก็มีการเติบโตจำนวน มากพอสมควร ในอดีตที่ผ่านมา ถ้าจะโตต้องไปโต ต้องไปดูที่กรุงเทพฯ ซึ่งในอนาคตก็หวังว่าจะมี บริษัทที่เติบโตในภูมิภาค ของพวกเราซึ่งปัจจัยบวกมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการแพทย์การขนส่ง การค้าขาย เรื่องของ Innovation เรื่องของเมดิคอลฮับ เรื่องของการเกษตร อุตสาหกรรมอยากให้ธุรกิจเหล่านี้ ได้ถือเอาภาคอีสาน ให้เอาขอนแก่นเป็นหลัก เพราะว่าเราจัดสิ่งแวดล้อมได้ดี ดูภาพรวมมีเป็นหลักพัน ซึ่งเป็นธุรกิจ ที่จดทะเบียนใหม่ ให้นึกถึงจำนวนบัณฑิต ที่จบการศึกษา ระดับสูงคณะที่เกี่ยวข้อง น่าจะเป็นคณะแพทย์ศาตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ System ซึ่งเป็นธุรกิจชนิดใหม่ จำนวนเป็นพัน และมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง พร้อมกันนี้ต่างชาติก็ให้ความสนใจ ย้ายบริษัทมาอยู่ทางเอเชีย ประเทศไทยโดยเฉพาะ จังหวัดขอนแก่น เราก็หวังว่าสิ่งที่เราทำ จะสามารถดึงดูดและเอื้ออำนวย ประโยชน์ ให้กับทุกๆฝ่ายได้

   ด้าน นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม  ประธานกรรมการบริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) กล่าวให้คำปรึกษาธุรกิจว่า ขอให้ผู้ประกอบการได้ใช้โอกาสของกระดาน 3 (LVE Exchange) เป็นโอกาสที่ทำให้ผู้ประกอบการ Small size หรือ Startups ได้ใช้โอกาสแบบนี้ ในส่วนของ APM หรือบทบาท ที่ปรึกษา ของสถาบันการเงิน พร้อมที่จะให้คำแนะนำโดยเฉพาะวันนี้ ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะ จังหวัดรอบข้างโดยเฉพาะ ที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดพิษณุโลก เดินทางมาฝั่ง โดยเฉพาะวันนี้ได้มีการไลฟ์สดของการสัมมนา ซึ่งถือว่าดีของผู้ประกอบการ ของจังหวัดขอนแก่นและปริมณฑล ดังนั้นจึงเชื่อว่าการเปิดโอกาสสำหรับ จึงเชื่อว่าการเปิดโอกาส กระดาน 3 ในครั้งนี้ จะเป็นนิมิตหมาย ครั้งที่สำคัญ ของจังหวัดขอนแก่น ในการพูดคุยและเข้าใกล้แหล่งเงินทุนง่ายขึ้น นอกเหนือจากการใช้ตลาดเงินจากการกู้ยืมเงินแล้ว ยังสามารถมีกระดานที่ 3 ซึ่งเป็นกระดานใหม่ที่จะเปิดขึ้นในปี 2565 นอกเหนือจากกระดานFRED และMAI ก็จะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการในอนาคตข้างหน้า ของจังหวัด ขอนแก่น พร้อมทั้งจังหวัด ใกล้เคียง และภาคอีสาน

    ส่วนนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)กล่าวว่า ในส่วนกระดาน LiVE Exchange จะเป็นกระดาน 3 ที่จะเปิดขึ้นมา เท่าที่ทราบและติดตาม สำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ก็น่าจะสามารถทำให้เกิดขึ้นตามไตรมาส 1ในปี 2565 ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ในส่วนนี้  ไม่ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการ ดังนั้นในวันนี้ เป็นโอกาสที่ เราได้ใช้จังหวัดขอนแก่น โดยร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเป็นHost ในการเปิดขั้นตอนอธิบาย ให้ผู้ประกอบการได้ทราบ ตลอดจนได้มีการไลฟ์ในช่องทางApm Channel Link ไปในสื่อต่างๆในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆเพื่อที่จะได้ รับฟัง จากหน่วยงานที่กำกับเอง ว่าขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไร ในส่วนของ apm เองเราช่วยในการที่จะสื่อสาร ขั้นตอนวิธีการกระบวนการ จะได้เข้าใจและเตรียมความพร้อม อันนี้เป็นเรื่องที่ APM ช่วยเหลืออยู่ สำหรับจัดการคลินิกในบ่ายนี้ก็เป็นการ CSR ให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการเซตทีมเข้ามา 3-4 ทีม โดยการเปิดคลินิกเป็น one on One ซึ่งในวันนี้มีเกือบ 20 บริษัทที่ลงทะเบียน ซึ่งทาง atm ไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่าย ในครั้งนี้แต่อย่างใด เพราะเป็นการ สร้างโอกาสให้กับ SME และผู้ประกอบการ ซึ่งในโอกาสต่อไป ก็จะมีโอกาสที่จะได้ขยับตัวเองขึ้นไปสู่กระดานFRED และMAI โดยรวม คือต้องการให้วงการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการได้เข้าถึงตลาดทุน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลแจกกัญชา 1 ล้านต้นให้ประชาชนปลูกในครัวเรือน หลังปลดล็อก 9 มิ.ย.นี้
ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่สีฟ้า และพื้นที่สีเขียว เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ แต่ทุกฝ่ายยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ป.ป.ช.ติวเข้ม!ติดดาบเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จ.ขอนแก่น
พณ.ขอนแก่น ตรวจเข้มน้ำมันปาล์ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาด พบส่วนใหญ่ยังคงจำหน่ายกันที่ขวดละ 68-70 บาท
ตร.ภ.4 และ สตม. รับมอบอุปกรณ์ตรวจหายาเสพติด-ปราบปรามอาชญากรรม จากสหรัฐอเมริกา มูลค่ารวมกว่า 12 ล้านบาท
มทบ.23 รุดเยี่ยมอาการอาพาธ  หลวงปู่พรหม เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม ขอนแก่น