วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

ธารน้ำใจหลั่งไหล นำข้าวสาร-อาหารแห้งและวัตถุดิบในการทำอาหาร พร้อมตั้งโรงครัวปรุงอาหารถวายพระ-สามเณร ที่ถูกกักตัว 207 รูป ปิดวัดหนองแวงพระอารามหลวง 7 วัน

ธารน้ำใจหลั่งไหล นำข้าวสาร-อาหารแห้งและวัตถุดิบในการทำอาหาร พร้อมตั้งโรงครัวปรุงอาหารถวายพระ-สามเณร ที่ถูกกักตัว 207 รูป ตามมาตรการคุมเข้มโควิด “ธีระศักดิ์” เผยทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และต้องสั่งปิดวัดหนองแวงพระอารามหลวง 7 วัน วอนผู้ใจบุญร่วมตั้งโรงครัวและมอบวัตถุดิบในการปรุงอาหารเนื่องจากต้องทำอาหารไม่ต่ำกว่าวันละ 500 กล่อง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 ก.พ.2565 ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง ถ.กลางเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หรือ ทน. นำคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯและข้าราชการ ร่วมถวายน้ำดื่ม,ข้าวสาร,วัตถุดิบในการปรุงอาหารในประเภทต่างๆรวมทั้งผักและผลไม้และนมกล่อง เพื่อถวายให้กับพระภิกษุ สามเณร ที่ต้องเข้ารับการกักตัว ตามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแกน ได้ทำการตรวจคัดกรองและมีคำสั่งกักตัวพระภิกษุ สามเณร ภายในวัดรวมทั้งสิ้น 207 รูปเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยในการนำข้าวสาร อาหาร แหง เครื่องอุปโภค บริโภค รวมไปถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหารมาถวายครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 150 ชุด เพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการวัด รวมทั้งคณะแม่ครัวที่มาจัดตั้งโรงครัวเฉพาะกิจ ปรุงอาหารถวายพระภิกษุ สามเณร ในการฉันท์ในช่วงเช้าและช่วงกลางวัน เนื่องจากไม่สามารถที่จะออกบิณฑบาตและออกรับกิจนิมนต์ใดๆได้เพื่อความปลอดภัย ในขณะที่ประชาชนที่ทราบข่าว ต่างทยอยเดินทางนำสิ่งของมาถวายให้กับพระ ที่กองบัญชาการเหตุการณ์ของทางวัดต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินการสั่งปิดพระธาตุ 9 ชั้นวัดหนองแวงพระอารามหลวง 7 วัน และการมีคำสั่งกักตัวในพื้นที่ควบคุมพระภิกษุและสามเณร ทุกรูป เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-19 เนื่องจากมีการตรวจพบพระสงฆ์ 6 รูป และสามเณร 9 รูป ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่ขณะนี้ถูกส่งต่อการรักษาที่ รพ.ขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขณะที่จากการสอบสวนโรคพบว่ามีพระภิกษุสามเณร ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องกักตัว 73 รูป ทำให้คณะทำงานร่วมฝ่ายการสาธารณสุข จึงมีการกั้นพื้นที่บริเวณกุฎิโดยรอบทั่วทั้งวัด และพื้นที่เฉพาะในการมีคำสั่งกักตัวพระภิกษุ-สามเณร 207 รูป ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งการกำหนดทางเข้า-ออก ไว้ที่บริเวณประตู 1 ฝั่ง ถ.กลางเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.และฝ่ายสาธารณสุข ทำการตรวจคัดกรองประชาชนที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ และได้เร่งทำความสะอาดพื้นที่และการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวดแล้ว


“ จากการมีคำสั่งกักตัวพระภิกษุ สามเณร รวม 207 รูป ทำให้การบริหารจัดการเรื่องอาหาร เพื่อถวายนั่นเป็นสิ่งที่เทศบาลฯและคณะกรรมการวัด รวมทั้งชุมชน ต้องร่วมมือกันและวางแผนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้มีแม่ครัวจิตอาสา จากชุมชน มาตั้งโรงครัวเฉพาะกิจขึ้นที่บริเวณภายในวัด และเทศบาลฯได้มอบข้าวสาร วัตถุดิบปรุงอาหาร นมกล่อง ขนม และน้ำดื่ม ในการช่วยเหลือในเบื้องต้น และเปิดรับบริจาคจากผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธา ในการร่วมสมทบเนื้อหู,เนื้อไก่,ไข่ไก่,ข้าวสาร,วัตถุดิบในการปรุงอาหาร ในประเภทต่างๆ เพื่อที่จะทำกรจัดทำเป็นข้าวกล่องและอาหารถวายแด่พระภิกษุสามเณร ซึ่งจะต้องทำการปรุงอาหารถวายไม่ต่ำกว่าวันละ 500 กล่อง ซึ่งหลังจากที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ทราบข่าวก็มีการทยอยนำสิ่งของมาบริจารให้กับทางวัดและคณะทำงานของวัดและชุมชนที่มาประจำอยู่ที่วัด ในการบริหรจัดการสิ่งของและจัดทำอาหาร รวมไปถึงการควบคุมและป้องกันตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการให้บริการวัคซีนสำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปีที่ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆ ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลฯทั้ง 11 แห่งมีเด็กนักเรียนในช่วงอายุระหว่าง 5-11 ปี ทั้งสิ้น 4,700 คน ซึ่งขณะนี้ผู้ปกครองและเด็กให้ความยินยอมในการเข้ารับวัคซีน 3,062 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ดังนั้นแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม จึงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องตามตารางที่ รพ.ขอนแก่น และหน่วยบริการวัคซีนกำหนด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าในการจัดสรรวัคซีนจาก กระทรวงสาธารณสุขและการที่เด็กๆทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนตามรอบเลาที่กำหนด ก็จะแล้วเสร็จภายใน 45 น ดังนั้นการพิจารณาการเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จะมีการพิจารณากันอีกครั้ง เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงของการเปิดเรียนเฉพาะระดับ ป.6 ,ม.3 และ ม.6 ที่จะต้องสอบเพื่อศึกษาต่อในสถาบันอื่นและเลื่อนระดับชั้น ขณะที่ระดับชั้นและช่วงอายุต่างๆจะมีการพิจารณากันอีกครั้งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด
ขอนแก่นคุมเข้มแม่ค้าขายเงาะ-มังคุด-ทุเรียน ตรวจตราชั่งทุกร้าน ป้องกันการเอาปรียบผู้บริโภค หากพบกระทำความผิดเอาผิดตามข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด
น้องหวาหวาสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองหมอแคนหนูน้อย ตัวแทน ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เวทีใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่
อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น จัดโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”
ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่สีฟ้า และพื้นที่สีเขียว เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ แต่ทุกฝ่ายยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ป.ป.ช.ติวเข้ม!ติดดาบเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จ.ขอนแก่น