วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

เบรนเนอร์จี้ คว้ารางวัลจากผลงาน นวัตกรรม Empower Business with Digitization

เบรนเนอร์จี้ คว้ารางวัลจากผลงาน นวัตกรรม Empower Business with Digitization

คุณ ถิรธร เบญจรงคกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานนวัตกรรม (Head of Innovation Unit) บริษัทเบรนเนอร์จี้ จำกัด ในกลุ่มเบญจจินดา กล่าวว่า บริษัทฯได้ รับรางวัล จากผลงาน Empower Business with Digitization ในการแข่งขัน MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All “บริการไทย ไร้รอยต่อ” จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA โดย เป็นการพัฒนา SmartFlow ระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเอกสารอิเล็กทรอนิค ที่พัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากมีระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยจุดเด่นการยืนยันตน หรือ ดิจิทัล ไอเดนติตี้ (Digital Identity) พร้อมลายมือชื่ออีเล็คทรอนิด (Digital Signature) บนเอกสารต่างๆ เพื่อให้การพิสูจหลักฐานเอกสารได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ ใช้พิสูจน์ในชั้นศาลได้จริง นอกจากนี้ยังนวัตกรรมมีความยืดหยุ่น ในเรื่องการรองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายในองค์กรรองรับการเซ็นเอกสารคนทั่วไปและองค์กร

เบรนเนอร์จี้ เป็นผู้ให้บริการ ดิจิทัล โซลูชั่น รองรับการปรับตัวของการทรานส์ฟอร์เมชั่นองค์กร นอกจากนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล บริษัทได้พัฒนาเชื่อมโยงการใช้งานระบบออนไลน์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อการใช้งาน ขณะที่มีความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการด้วย เช่น ระบบ การยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Smart Solutions เป็นการสร้างเอกสาร workflow และการอนุมัติแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ SmartTax เป็นระบบจัดทำและนำส่งข้อมูลภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรองรับจากกรมสรรพากร) และระบบ Robotic Process Automation แรงงานหุ่นยนต์ดิจิทัล ที่สามารถดำเนินการตามคำสั่ง

คุณถิรธร เบญจรงคกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานนวัตกรรม (Head of Innovation Unit) บริษัทเบรนเนอร์จี้ จำกัด ในกลุ่มเบญจจินดา รับรางวัลจากผลงงาน นวัตกรรม Empower Business with Digitization

คุณถิรธร เบญจรงคกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานนวัตกรรม (Head of Innovation Unit) บริษัทเบรนเนอร์จี้ จำกัด ในกลุ่มเบญจจินดา

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นคุมเข้มแม่ค้าขายเงาะ-มังคุด-ทุเรียน ตรวจตราชั่งทุกร้าน ป้องกันการเอาปรียบผู้บริโภค หากพบกระทำความผิดเอาผิดตามข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด
กกพ. หนุนโซล่าร์รูฟท็อปต่อเนื่อง ลดภาระค่าไฟฟ้า
ช้อปปี้ผนึกภาครัฐสร้างโลกดิจิทัลปลอดภัย มั่นใจซื้อ-ขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
กบน.มีมติตรึงราคาดีเซลลิตรละ 32 บาทบรรเทาผลประทบค่าครองชีพประชาชน
ธปท. จับมือ สพธอ.ร่วมทดสอบ Digital ID นิติบุคคล คาดเริ่มช่วง H2/65
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด SET SE201 for Corp. ส่งเสริม บจ. ยกระดับงานเพื่อสังคม ต่อยอดสร้าง SE”