วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญชวนบุคลากรตลาดทุนร่วมฟังสัมมนาพิเศษเพิ่มศักยภาพสู่การเป็น The Next Normal Financial Professional 15 ก.พ. นี้”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนบุคลากรตลาดทุน ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพที่ถือใบอนุญาตด้านการแนะนำการลงทุน ทั้งในสังกัดของสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียน ร่วมฟังสัมมนาพิเศษหัวข้อ “Upgrade บุคลากรการเงินสู่การเป็น The Next Normal Financial Professional” เปลี่ยนกลยุทธ์ ปรับยุทธศาสตร์ พัฒนาบุคลากรสู่ The Next Normal Financial Professional พร้อมโอกาสรับทุนอบรมและสอบคุณวุฒิ AISA ซึ่งเป็นคุณวุฒิใหม่สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพตลาดทุน อังคารที่ 15 ก.พ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. กับ 3 หัวข้อเข้มข้น

·        13.30-14.30 น. หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การสร้างคน ตอบโจทย์ความท้าทาย Post-Pandemic”

โดย ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บล. ไทยพาณิชย์

·        14.30-15.30 น. หัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในยุค Next Normal”

โดย ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมแห่งสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

·        15.40-16.30 น. หัวข้อ “ติดอาวุธความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการเงิน”

โดย พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าชมได้ที่ www.set.or.th/aisascholarship รับชมได้สะดวกผ่านออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2009 9837 ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ครม.อนุมัติหลักการยกเว้น VAT ผู้ประกอบการบริการ Data Center ในไทย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์”
ธอส.ออกมาตรการใหม่ช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เริ่มให้ลงทะเบียน 28 มิ.ย.65
มข.จัด”หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน” สู่สาธารณะ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงบทบาทสร้างความเท่าเทียม”