วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

“กระท่อม” พืชเศษฐกิจตัวใหม่ อนาคตไกลของเกษตรกรไทย มิติใหม่ปลูกพืชขายใบ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาววิยะดา พลประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท ไอรดากรุ๊ป แฮลแคร์ คอสเมติก จำกัด และ บริษัท ไร่เพชรตะวัน จำกัด ได้จัดโครงการอบรมระดับผู้นำ-ผู้ส่งเสริมการปลูกกระท่อม และแนะนำข้อมูลสินค้าจากกระท่อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้การส่งเสริมการปลูกพืชกระท่อม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงแนะนำข้อมูลสินค้าที่แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า เช่น สบู่รังไหมทองคำ สบู่รัง  รังไหมกระท่อมทองคำ สบู่รังไหมน้ำนมข้าว น้ำมันกระท่อมหยดใต้ลิ้น น้ำมันกระท่อม  ชาชงสมุนไพรกระท่อม เป็นต้น ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการจำนวน 300 คน จากทั่วภูมิภาค

     นางสาววิยะดา พลประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัทไอรดากรุ๊ปแฮลแคร์ คอสเมติก จำกัด และ บริษัท ไร่เพชรตะวัน จำกัด กล่าวว่า วันนี้ได้ทำการจัดอบรมผู้นำให้ได้เข้าถึงความรู้ ความเข้าใจในการปลูกพืชและการแปรรูปของพืชกระท่อมเกษตรกรที่มาร่วมงานวันนนี้ ทางบริษัทก็ได้ส่งเสริมให้มีการปลูกและรับซื้อผลผลิตคืนในกิโลกรัมละ 200 บาทและทำประกันหรือสัญญาไว้ในระยะเวลา 10 ปี เพื่อที่จะนำมาใบกลับมาแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทไอรดากรุ๊ปแฮลแคร์ คอสเมติก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไร่เพชรตะวัน จำกัด   เกษตรกรที่สนใจการปลูกพืชกระท่อมเราก็จะทำการเซ็นสัญญารับต้นกล้าและพร้อมทั้งการชำระเงิน การชำระการซื้อต้นกล้าก็ชำระ 50% ในการสั่งซื้อต้นกล้าอีก 50% ก็ชำระได้หลังจากรับต้นกล้าไปแล้ว 18 เดือน หลังจากเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แต่ไม่มีดอกเบี้ย การปลูกใช้เวลา 12 เดือน ก็จะสามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้   การทำสัญญากับบริษัทนั้นจะไม่กำหนดต้นกล้า เอาความพร้อมของเกษตรกร 10 – 20 ต้น ก็ทำหรือแล้วแต่ความพร้อมของเกษตรกร ทางบริษัทไม่สนับสนุนให้เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุน

     ประธานกรรมการบริษัทฯ เชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรได้มาร่วมปลูกพืชกระท่อมเพื่อเป็นการปลูกเสริมจากอาชีพเดิมอาจจะปลูกตามคันนาหรือร่องอ้อยก็ได้ ไม่อยากจะให้ไปทิ้งอาชีพเดิม อยากให้มาปลูกกันเยอะๆเพราะว่าประเทศไทยได้ปลดล็อคในด้านของพืชกระท่อมแล้ว อีกทั้งพืชกระท่อมยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

***นายวัฒนา กลางประพันธ์ เกษตรกร อำหนองสูง จ.มุกดาหาร ได้กล่าวว่า  ตนอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารและในตอนนี้ได้ทำสัญญาร่วมกัน กับบริษัทไอรดากรุ๊ปแฮลแคร์ คอสเมติก จำกัด และ บริษัท ไร่เพชรตะวัน จำกัด  แล้วโดยการนำต้นกล้าพืชกระท่อมมาปลูก 150 ต้น ขณะนี้ก็ได้ทำการปลูกบางส่วน แต่ยังปลูกไม่หมดคาดว่ามีนานี้จะทำการปลูกครบทั้ง 150 ต้นสิ่งที่คาดหวังก็คืออยากจะปลูกเพื่อจะให้เป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาได้ศึกษาดูวิธีการปลูกไปจนถึงตลาดส่ง  เป็นสวนปลูกต้นแบบ

     กิจกรรมในวันนี้ ทางปริษัทฯ ได้นำเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อมมาแสดงในงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอกย้ำถึงศักยภาพของบริษัทที่จะนำพาเกษตรกรผู้ปลูกพืชกระท่อมให้มีรายได้อย่างยั่งยืน

//////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ //ภาพ/ข่าว

0956628047