วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

“ร.ร.สนามบิน”เปิด!หลักสูตร EP ที่1ไม่เป็น 2 รองใคร

02 ก.พ. 2022
322


โรงเรียนสนามบิน วิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานวิถีไทย เป้าหมาย ให้นักเรียน เรียนรู้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมอันพึงประสงค์ อีกทั้งสอนให้นักเรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นผู้นำสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
    เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมเจ้าคุณอลงกต อาคาร 8 (MEP) โรงเรียนสนามบิน เขตเทศบาลนครขอนแก่น  ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่กำลังจะจบหลักสูตร พร้อมเข้าเรียน ศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งมอบ โล่เกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีผลงานเรียนดีเด่น และแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนผลงานของ โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสนามบิน English Program (EP) ต่อสื่อมวลชน โดยมี นายสมพงษ์ บุญนาม  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน , น.ส.อินทุอร โควังชัย ,นางกุลปรียา กากแก้ว,นายอรรคพร จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการ ,นางภัคจิรา เนื่องภักดี หัวหน้าหลักสูตร English Program (EP) และ คณะครูผู้สอน โรงเรียนสนามบิน ร่วมให้ข้อมูล และนำสื่อมวลชน เข้าดูห้องปฏิบัติการเรียนการสอน


    ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า โรงเรียนสนามบินขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ได้เปิดหลักสูตร (EP)English Program ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งเราได้รับอนุมัติให้เปิดสอนได้ จากศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในการดำเนินการรับนักเรียน โดยในเรื่องของความพร้อม ในเรื่องของอาคารสถานที่ โรงเรียนสนามบินได้ผ่านการประเมิน ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ของจังหวัดขอนแก่น ดังนั้นจึงอยากฝากไปยังพี่น้องผู้ปกครองนักเรียน ให้ความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ บุคลากรของโรงเรียนสนามบิน ซึ่งมีความพร้อม ในเรื่องของวิชาการ พร้อม ที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานของท่าน ได้อย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ จึงเป็นอีกทางหนึ่งให้กับผู้ปกครองนักเรียน ที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนกับโรงเรียนสนามบิน แห่งนี้
   ด้านนายสมพงษ์ บุญนาม  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน กล่าวว่า ในภาพรวมบริบทของโรงเรียนสนามบินมีหลากหลายวิชา และมีอายุการก่อตั้งโรงเรียนถึง 100 กว่าปี ซึ่งทางโรงเรียนสนามบินได้รับอนุมัติให้เปิดโครงการ EP โดยแต่ก่อนนั้น ได้ทำการสอนเป็นหลักสูตร เป็น IEP แต่ตอนนี้เราได้ยกระดับเป็น EP นอกจากจะจัดการเรียนการสอนในระดับ EP แล้วโรงเรียนสนามบินยังเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้เข้าถึงการศึกษา มากที่สุดโดยเราเปิด เรียน หลักสูตรภาษาจีนควบคู่ไปกับห้องเรียน EP ห้องเรียนจีน 1 ห้อง นอกจากจะเปิดห้องเรียนจีนแล้ว ยังเปิดห้องเรียนปกติของลูกๆชั้น ป. 1 ซึ่งเราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าถึงการศึกษามากที่สุด


   นายสมพงษ์  กล่าวอีกว่า ส่วนในระดับชั้นอนุบาล นั้นยังมีการเปิดรับสมัคร อีกทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย ซึ่งวันนี้โรงเรียนสนามบินได้ฝากไปยังผู้ปกครอง ว่าโรงเรียนสนามบินเปิดโอกาส ให้ได้เข้าถึงการศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนการศึกษาของรัฐบาล ที่นี่ราคาค่าเทอมไม่สูง ผู้ปกครองทุกชนชั้นสามารถส่งลูกหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสนามบินได้อย่างมีความสุข โรงเรียนสนามบินมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์บุคลากรไม่แพ้โรงเรียนดังๆ ในจังหวัด โรงเรียนสนามบินมีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารสถานที่บุคลากร การจัดการเรียนการสอน และห้องเรียน เราก็มีความพร้อม ด้านการสอน ซึ่งเราจะใช้บุคลากรชาวต่างชาติ ในการสอน EP จะสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยตรงทั้งหมด จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน เพราะว่าประสิทธิภาพและคุณภาพ การสอนไม่แพ้โรงเรียนอื่นใดในประเทศไทยนี้
    นางภัคจิรา เนื่องภักดี ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหลักสูตร English Program (EP)กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้รับอนุมัติ จากศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ให้เปิดห้องเรียนพิเศษ English Program ในปีการศึกษา 2565 รับจำนวนนักเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 30 คน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 60 คน ในการจัดการเรียนการสอน สอนโดยครูชาวต่างชาติ 9 วิชารวม 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 9 วิชา ซึ่งจะมีวิชา MATH ,SCIENIE HEALTH/P.E.,ART, OCCUPATION ,ENGLISH, ENGLISH CONVERSATION, READING & WRITING และ PHONICS ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษ สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ส่วนหนังสือเรียนก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด


  นางภัคจิรา  กล่าวด้วยว่า ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนสนามบินจัดการเรียนที่คุ้มค่า คุ้มราคาคุ้มค่าใช้จ่ายที่สุดเพราะภาคเรียนละ 17,500 บาท หรือตลอดปีการศึกษา 35,000 บาท ในเรื่องของค่าเทอมนั้น ในการจัดการเรียนการสอนใน English Program นับได้ว่าถูกที่สุด ในจังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น  ฟรีค่าจัดกิจกรรมแรกเข้า เนื่องจากว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนสนามบิน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษา สำคัญในระดับสากล ทางคณะครูผู้บริหารโรงเรียนสนามบินขอนแก่น มีความพร้อมและยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองทุกท่านที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ในโรงเรียนสนามบินขอนแก่น ซึ่งมีความพร้อม ที่จะจัดการเรียนการสอน ดูแลเอาใจใส่ในการ ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความสุขและเต็มศักยภาพ ยิ่งๆขึ้นไปโดยมีครูประจำชั้น และครูดูแลเด็กในแต่ละห้อง 3 คนต่อ 1ห้อง ประกอบไปด้วยครูประจำการชาวไทย ที่เก่งด้านชำนาญการ, ครูชาวต่างชาติ และครูผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ ที่จบเอกภาษาอังกฤษ มีความชำนาญด้านการสอน ซึ่งทั้ง 3 ท่านจะช่วยดูแลเด็กๆกันเป็นอย่างดี
    นางภัคจิรา  กล่าวอีกว่านอกนั้นจะเป็นคุณครูชาวไทย ที่ช่วยสอนภาษาไทย นอกจากนี้ในโครงการ English Program จะมีห้องปฏิบัติการ อีกหลายห้องเรียน เช่นห้องคอมพิวเตอร์ ,ห้องปฏิบัติการทางภาษา ,ห้องวิทยาศาสตร์, ห้องดนตรี และห้องสมุด ที่ช่วยเสริมการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน  โดยจะมีการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นคอมพิวเตอร์ ,โปรเจคเตอร์ มีครบทุกห้องเรียน อินเทอร์เน็ตไร้สาย ทุกห้องทุกจุดบนอาคารนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ครูต่างชาติ และครูชาวไทยทุกท่าน
    นางภัคจิรา กล่าวด้วยว่า นับตั้งแต่ที่ได้ทำการสอน หลักสูตร IEP มา ผลสัมฤทธิ์ เด็กนักเรียน รร.สนามบิน ได้ไปแข่งขันวิชาการในหลายกิจกรรม ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณครูทุกท่าน เช่นนักเรียน ป.3 ได้ไปแข่งจินตคณิต ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้อันดับที่ 1 ขณะเดียวกัน โรงเรียนได้ไปร่วมแข่งขัน Ep.ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ระดับชั้นป. 1 ถึงระดับชั้นป. 3 โดยผลการแข่งขันได้รับเหรียญทอง มาให้เป็นที่ชื่นชม นี่คือความภาคภูมิใจของ ทีมครูผู้สอนโครงการ Mini English Program และอีก 1 กิจกรรมคือกิจกรรมกอล์ฟ มีเด็กนักเรียน ระดับชั้น ป.3 ของโรงเรียน คนหนึ่งที่ได้ไปแข่งขัน กอล์ฟได้ที่ 3 Thailand เทนนิส Content ได้ที่ 2 ของ มาครอง


     นางภัคจิรากล่าวทิ้งท้ายว่าสำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจมาสมัครให้กับนักเรียนที่จะเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565โครงการ  English  Program ร.ร.สนามบิน  ได้ขอรับใบสมัครแล้วที่ห้องธุรการ ซึ่งหลักสูตรนี้เรียนกับครูต่างชาติ 18 ชม./สัปดาห์  ห้องเรียนปรับอากาศ ใน 1 ห้องเรียนมีครูต่างชาติ วุฒิปริญญาตรี, ครูประจำการ, ครู assistant ครูอัตราจ้างในโครงการวุฒิปริญญาตรี(เอกภาษาอังกฤษ) ค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 17,500 บาท  ตลอดปีการศึกษา 35,000 บาท รับจำนวนจำกัดห้องเรียนละ 30 คน  2 ห้องเรียน 60 คน รับสมัครระหว่างวันที่  5- 9 ก.พ. 2565 คัดเลือกโดยการประเมินพัฒนาการ วันที่ 13 ก.พ.2565 ประกาศผลสอบ  17 ก.พ.2565 รายงานตัว17 ก.พ. มอบตัวนักเรียนภายใน 19 ก.พ. 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณครูภัคจิรา เรื่องภักดีโทร083-3273636, คุณครูรภัทภร พันธ์ศรี  085-458-9048 หรือที่เบอร์โรงเรียนสนามบิน 043 -236506
   ส่วนMr.Peter Connolly ครูชาวต่างชาติ กล่าวว่าได้ทำการเป็นครูผู้สอนในวิชา คณิตศาสตร์ อันเป็นศาสตร์วิชาพื้นฐาน ที่ได้สอน อยากขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ พาลูกหลานมาสมัครมาเรียนที่ รร.สนามบินขอนแก่น รับสมัครวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2565  หากผู้ปกครองท่านใดที่อยากจะดู ห้องเรียน เชิญมาได้เพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนการสอนของทางโรงเรียน เพราะทางรร.สนามบิน นั้นมีทั้งคุณครูที่เป็นครูทั้งครูชาวต่างชาติ และครูชาวไทย ทำงานกันเป็นทีมเวิร์คที่ดี มาจากหลายประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา และออสเตเลีย ซึ่งทำงานกันเป็นทีมและมีการทำงานที่ดีและดีขึ้นทุกๆปี โดยในปีนี้มี การยกระดับเป็นหลักสูตร ep หรือ English Program เต็มรูปแบบ จึงขอเชิญชวนทุกท่านและยินดีต้อนรับ


     ท้ายสุด ด.ช.ภาสกร (น้องตะวัน)เครือหงส์ อายุ 9 ปี ป.3/9 รร.สนามบิน กล่าวว่า รู้สึกมีความสุขในการเรียนที่นี่มาก เพราะ คุณครูที่เป็นชาวต่างชาติ และครูประจำชั้น ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะครูผู้สอน นั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธี และเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับเด็กเรียน กับแต่ละสถานการณ์ และแต่ละสิ่งแวดล้อม เพราะการสอนแบบบรรยายอย่างเดียวไม่เพียงพอ ซึ่งครูผู้สอนใช้วิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายเข้ามาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งวิธีการสอนต่างๆ ให้การสอน ในชั้นเรียน ไม่น่าเบื่อและ เพื่อนร่วมห้องเข้าใจง่าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด
ขอนแก่นคุมเข้มแม่ค้าขายเงาะ-มังคุด-ทุเรียน ตรวจตราชั่งทุกร้าน ป้องกันการเอาปรียบผู้บริโภค หากพบกระทำความผิดเอาผิดตามข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด
น้องหวาหวาสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองหมอแคนหนูน้อย ตัวแทน ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เวทีใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่
อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น จัดโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”
ป.ป.ช.ติวเข้ม!ติดดาบเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จ.ขอนแก่น
พณ.ขอนแก่น ตรวจเข้มน้ำมันปาล์ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาด พบส่วนใหญ่ยังคงจำหน่ายกันที่ขวดละ 68-70 บาท