วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

“KKBS มข.” เปิดหลักสูตรบัญชีอินเตอร์ รับสมัครผ่านระบบ TCAS

28 ม.ค. 2022
343

“KKBS มข.” เปิดหลักสูตรบัญชีอินเตอร์ รับสมัครผ่านระบบ TCAS
    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมเปิดรับเข้ารับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ https:/admissions.kku.ac.th และรอบที่ 3 แบบ Admission เปิดรับสมัครในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไชต์ https://www.mytcas.com


    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการบัญชีจากสถานประกอบการจากอุตสาหกรรม พร้อมที่จะสร้างนักบัญชีที่มีประสบการณ์การทำงานกับสถาน
ประกอบการจากอุตสาหกรรมและมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านบัญชีแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่เรียนเนื้อหา (Coursework) 3 ปี และฝึกประสปการณ์ทำงาน 1 ปี   
   ซึ่งเป็นการเปิดทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มนักศึกษาต่างชาติภูมิภาคอาเชียนและลุ่มน้ำโขง พร้อมสร้างโอกาสในการได้งานด้านวิชาชีพบัญชีให้แก่ผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการออกแบบให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการตลอด 1 ปีการศึกษา


    ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้บัญชีเชิงประยุกต์ (Applied knowledge of accounting)ภารกิจต้นวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองบริหารงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. โทร 0 4320 2401 ต่อ 480251/2 และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒธรรมองค์กรและสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งการออกแบบให้มีการเรียนรู้จากประสบการร์จริงดังกล่าว มีความเป็นไปได้ในระดับสูง
    เนื่องจากปัจจุบัน หลักสูตรฯ เป็นพันธมิตรทางการศึกษากับเป็นสถานประกอบการชั้นนำทั้งระดับชาติและนานาชาติ เช่น บริษัท (สำนักงาน) สอบบัญชีในกลุ่ม Big 4 (PWC KPMG Deloitte และEY ) กลุ่มบริษัท SCG เป็นตัน นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับ Chartered Institute ofManagement Accountants (CIMA) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีระดับโลกที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะเข้ามาร่วมเสริมสร้างให้นักบัญชีที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากนายจ้างทั่วโลก


    สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 48009 หรือที่ ดร.ปิ่นประภา แสงจันทร์ Email :Pinpsa@kku.ac.th และแฟนเพจ บัญชี มข.https://www.facebook.com/AccountancyKKU.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(มีคลิป)จังหวัดขอนแก่น แถลงพร้อมจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023
(มีคลิป) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดแข่งขัน Cover Dance รายการแข่งขัน “INNO Cover Dance Contest 2022 at the Museum”
พร้อมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
สถาปัตย์ มข.จับมือ สวนสัตว์ขอนแก่น พัฒนาสื่อการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา งานออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
(มีคลิป) ม.ขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ นำนักเรียนอนุบาล 1- 2 จากโรงเรียนสาธิต มข.ลงแขกเกี่ยวข้าว
ขอนแก่น รศ.พญ.วัฒนาฯเปิดตัวมูลนิธิรักษ์ตับ ‘”Voice for change – หนึ่งเสียง เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตับ