วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

รมว.กระทรวงการคลัง ขึ้นเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินไทยสมายเปิดเส้นทางบินใหม่ สนามบินสุวรรณภูมิ – ร้อยเอ็ด แบบฟูลเซอร์วิส

         วันนี้ 28 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.  ที่ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด    นายภูษิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายกิติชัย สัจจลักษณ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยะชัยสิงห์ รมว. กระทรวงการคลัง นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และคณะ ซึ่งเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ   ถึงสนามบินร้อยเอ็ด โดยเครื่องบินแอร์บัส A 320 เพื่อเปิดเส้นทางการบินใหม่ สุวรรณภูมิ- ร้อยเอ็ด เที่ยวปฐมฤกษ์ ที่เปิดให้บริการเป็นวันแรก วันละ 1 เที่ยวบิน  ในวันที่ 28 มกราคม 2565 

       รมว.กระทรวงการคลังกล่าวว่า เป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้ง อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ชาวร้อยเอ็ด  และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยการบริการแบบฟูลเซอร์วิส ซึ่งเป็น มาตรฐานการบิน และบริการยอดเยี่ยมระดับโลก เข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางที่ปลอดภัยให้กับประชาชน 

     นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด สำหรับกการเปิดเส้นทางใหม่ สนามบินสุวรรณภูมิ-ร้อยเอ็ดเปิดเผยว่า เป็นหนึ่งในแผนของบริษัทฯ ในด้านการขับเคลื่อนธุรกิจตามยุทธศาสตร์การขยายเส้นทางให้ครอบคลุมหัวเมืองสำคัญ ที่มองเห็นโอกาสความเติมโตทางด้านเศรษฐกิจและกการท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกำลังพัฒนาเป็นเมืองใหญ่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 5 ปี เพื่ออำนวนความสะดวกต่อเนื่องสำหรับผู้โดยสารชาวร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ในโซน ร้อยเอ็ด/กาฬสินธุ์/มหาสารคาม/ยโสธร/มุกดาหาร ที่ต้องการเดินทางทั้งด้านการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ และเดินทางกลับภูมิลำเนาได้รับควาสะดวกมากขึ้น

     สำหรับเที่ยวบินใหม่เปิดบริการทุกวัน จากท่าอากาศสุวรรณภูมิ ไปยัง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เที่ยวบินเวลา 10.25 น. และ จากท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ไปยัง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เที่ยวบินเวลา 12.05 น. โดย บัตรโดยสาร ราคาเริ่มต้นที่ 1,100 บาท ต่อ 1 ท่าน ,1 เที่ยวบิน ซึ่งมีบริการแบบ ฟูลเซอร์วิส อาทิ จองที่นั่งล่วงหน้าบริการฟรี น้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 30 กิโลกรัม และให้บริการอาหารบนเที่ยวบินแบบนำกลับ เปิดทำการจองที่นั่งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ สนใจสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com Call Center โทร. 1181 หรือ 0-2118-8888 หรือห้องจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ (Smile Travel Agents) ทั่วประเทศ

///////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047