วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จับคู่เจรจาค้าขายข้าวหอมมะลิมูลค่ากว่า พันล้านบาท

  ข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพืชเศรษฐกิจหลักเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดให้สูงขึ้น โดยเฉพาะที่ผลิตในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับตราสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ (G) ควรค่าแก่การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์หวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง ในงานข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 21

ในวันที่  27 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์   ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  ภายใต้กิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 21  เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย

***นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชิญผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ และผู้ส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ กว่า 15 ราย เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรม เจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง  OnlineBusiness Matching ผ่านระบบ Zoom Meeting ขึ้น เวลา 10.00 น. -12.00 น. เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมไปถึงโรงสีข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบปะแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ ผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมร้านอาหาร ที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้

****** การจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ประกอบด้วย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศและผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศ ผู้แทนภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วย ผู้ประกอบการชมรมโรงสีข้าวจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย รวมมูลค่าการซื้อขายข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวอมมะลิ กว่าพันล้านบาท โดยมูลค่านี้ยังไม่รวมการเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง   OnlineBusiness Matching ผ่านระบบ Zoom Meeting

////////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ//ภาพ/ข่าว

0956628047