วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวสิ่งของพระราชทาน ในพื้นที่ อ.อุบลรัตน์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวสิ่งของพระราชทาน ในพื้นที่ อ.อุบลรัตน์
    เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ หอประชุมอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ นำประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.อุบลรัตน์ ที่ความต้องการเครื่องกันหนาวมารับ จำนวน 200  ผืน ร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ด้วย ในการนี้มีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน ให้กับประชาชน ที่ความต้องการเครื่องกันหนาว เช่นกัน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบ


   นายพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ กล่าวว่ามีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรด้วยดีตลอดมา    ในนามของประชาชนชาวอำเภออุบลรัตน์ ขอขอบพระคุณท่านพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีพร้อมคณะในการเดินทางเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มามอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.อุบลรัตน์ จำนวน 200  ผืน


  นายพยุง กล่าวอีกว่า สืบเนื่องจากอำเภออุบลรัตน์ ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งในบางพื้นที่จะมีอากาศหนาว ถึงหนาวจัด อำเภออุบลรัตน์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6 ตำบล 71 หมู่บ้าน ,มีประชากร 12,717ครัวเรือน 44,458 คน และได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่ แล้วพบว่ามีความต้องการเครื่องกันหนาวกันเป็นจำนวนมาก


นายพยุง กล่าวด้วยว่าในฐานะตัวแทนของประชาชนชาวอำเภออุบลรัตน์ ขอกราบขอบพระคุณนายพันธ์เทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะ เป็นอย่างสูงอีกครั้งในโอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธีได้อัญเชิญกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวกับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมอบผ้าห่มพระราชทานฯ ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ตามลำดับต่อไป


   นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบให้กับราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย
    นายพันธ์เทพ กล่าวอีกว่าดังนั้นขอให้ประชาชนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และขอให้ตั้งปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่าน พร้อมทั้งปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมสืบต่อไป.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่หวั่นปี 65 ฝนแล้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะการปลูกต้นไม้มีแต่ได้ประโยชน์
สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ
คนร้ายย่องเงียบกลางดึก ขโมย จยย.-กระเป๋าเงิน-กระปุกออมสิน หลบหนีลอยนวล แจ้งความคดีไม่คืบ
ขอนแก่นเปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ปลอดสารพิษ จากฝีมือคนในชุมชน
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ