วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น โดนข่มขู่ เพราะกระชากเงินหาย 431 ล้านบาทเศษ

ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น โดนข่มขู่ เพราะกระชากเงินหาย 431 ล้านบาทเศษ
    เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ นำจดหมาย ติดอากรแสตมป์ จ่าหน้าซองว่าเรียน …นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ เลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๑๘ ต.ศิลา อ.เมืองจ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชน หลังจากที่ ได้รับจดหมาย ข่มขู่ เกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น โดยเนื้อหาใจความของจดหมาย มีดังนี้
ไอ้ศาสตร์พวกมึงพากันวางแผนต้มกู หลอกให้กูรับสภาพหนี้เพียงคนเดียว เพื่อให้ทุกคน เอาตัวรอดไม่ต้องรับผิด ตอนนี้ กูเจอศึกหนักมาก ทั้งไอ้ทนายแดง ไอ้เรืองไกร พวกไอ้วิทย์ ผู้แทนทั้งสองสภา ต่างเล่นงานให้กูพ้นจาก ส.ส.ระวังตัวให้ดี กูจะตามเก็บทีละคน ตัวมึงสำคัญมาก ประชุมใหญ่วิสามัญให้คนเขียนป้ายด่าโคตรกู กูจำไม่ลืมเลย มึงปล่อยให้เขาเอาเอกสารรับสภาพหนีไปได้อย่างไร กูรู้นะเป็นแผนชั่วของมึงทั้งหมด จำไว้นะ ถ้ากูไม่ใช้หนี้ พวกมึงต้องรับเองทั้งหมด มึงก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสียที่ไหน สันดานขี้โกงเหมือนกัน คนเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง ร่ำรวยมหาศาล คนเขาจะเปิดโปงมึงสักวันรับรองมึงติดคุกหัวโต นึกว่าตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือ มึงกินเงินสหกรณ์ไปแล้วเท่าไรปิดไม่มิดหรอก อย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้นะ
                       จาก..กูเอง (เอก)
         นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เปิดเผยอีกว่าในวันนี้ผมได้รับหนังสือข่มขู่ แต่ก่อนมีแต่ทางโทรศัพท์ ผมไม่ได้คิดทำร้ายใคร ผมทำตามบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกไว้วางใจครับ ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกครับ สัจธรรมของชีวิต


        นายอนุศาสตร์ เปิดเผยอีกว่า วันนี้จึงอยากนำเรียนความเคลื่อนไหวในการดำเนินคดีความอาญา  เลขคดีที่  อ 89/2564 พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น โจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) 1)นายนพรัตน์ สร้างนานอก 2)นายสมศักดิ์ โคตวงศ์  3)นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน   4) นางวราพร ธรณี  จำเลย และเลขคดีที่ อ 258/2564พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น เป็นโจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม)  นายเอกราช ช่างเหลา จำเลย ร่วมกันยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร(สมุดคู่ฝาก) และคดีความแพ่งคดีหมายเลขดำที่ พE1/2564
    ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้ เวลา 14.30 น.ทนายจำเลยแถลงว่า จำเลยเลขคดีที่  อ 89/2564 จำเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จำเลยที่ 2 ที่ 3และที่ 4 จำเลยเลขคดีที่ อ 258/2564  ประสงค์ให้การรับสารภาพในข้อหายักยอกทุกข้อกล่าวหาและจะปฏิบัติตามข้อตกลงทั้ง 6 ประการกับโจทก์ร่วม กล่าวคือ 1)จำเลยกับพวก จะร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินคืนโจทก์ร่วม เป็นต้นเงิน431,862,070.43 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 จนกว่าจะชำระเสร็จ  2)จำเลยกับพวก จะร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวตามข้อ 1 อย่างน้อยปีละ 50,000,000 บาท จะชำระให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี   3) จำเลยกับพวกจะนำหลักทรัพย์ค้ำประกันมาวางเพิ่ม จากหลักทรัพย์ค้ำประกันเดิม ไม่น้อยกว่า 140,000,000  บาท พร้อมทั้งจดจำนองเป็นประกันหนี้กับโจทก์ร่วม
4)หากจำเลยกับพวก ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อ 1 งวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดทั้งหมด ยอมให้โจทก์ร่วมบังคับคดีตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ E1/2564 ของศาลนี้ได้ทันที โดยยินยอมให้มีการประเมินราคาหลักทรัพย์ตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีออกขายทอดตลาดหากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ยินยอมให้บังคับเอาทรัพย์สินอื่นของจำเลยกับพวกได้จนกว่าจะครบและยอมให้มีคำพิพากษาในคดีอาญาต่อไป  5)ในความผิดฐานยักยอกหากจำเลยกับพวก ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินตามข้อ 1 ครบถ้วนแล้วโจทก์ร่วมจะถอนคำร้องทุกข์ในความผิดฐานยักยอก ถ้าไม่ถอนคำร้องทุกข์ ยินยอมให้ความผิดส่วนนี้ระงับตามกฎหมาย   6)ในความผิดเกี่ยวกับเอกสารหากจำเลยกับพวก ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินตามข้อ 1 ครบถ้วนแล้ว โจทก์ร่วมจะไม่แถลงประสงค์ที่จะติดใจเอาความ ไม่ว่าจำเลยกับพวก จะให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพ แต่ขอให้เป็นดุลพินิจของศาล


   ในวันนี้จำเลยนำหลักทรัพย์เป็นที่ดิน ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 140,920,000  บาท ไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้กับโจทก์ร่วมเพิ่มเติมตามข้อ 3 ส่วนความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ทนายจำเลยขอเวลาไปตรวจสอบพยานเอกสาร ขอเวลาตรวจสอบ 2 เดือน จะยื่นคำให้การจำเลยภายในนัดหน้ากำหนดนัดสอบคำให้การและนัดคุ้มครองสิทธิอีกครั้งในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
    ในส่วนคดีความแพ่งคดีหมายเลขดำที่ พE1/2564ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดี เวลา 16.00 น.  ให้รอฟังผลคำพิพากษาในคดีส่วนอาญา  จึงให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความเป็นการชั่วคราว หากคดีอาญาดังกล่าวมีคำพิพากษาแล้วให้ทนายโจทก์และทนายจำเลย แถลงต่อศาลเพื่อยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป
   จึงเรียนสมาชิกทุกท่านได้ทราบความเคลื่อนไหวดังกล่าว ปัจจุบันสหกรณ์เราได้หลักทรัพย์ค้ำประกันในคดีดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 439,968,250  บาท ซึ่งครอบคลุมเงินที่หายไปจำนวน431,862,070.43 บาท คณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับและข้อกฎหมาย เมื่อกระบวนการทั้งหมดขึ้นสู่ศาลให้เป็นหน้าที่ของศาลท่านจะโปรดพิจารณาต่อไป   แต่มีความมั่นใจว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดและสมาชิกไม่เสียประโยชน์อย่างแน่นอน  ขอเชิญชวนสมาชิกทุกคนมารวมพลังสร้างสรรค์สหกรณ์ของพวกเราให้เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกสืบไป.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“ร.ร.น้ำพองศึกษา ขอนแก่น” จัดงานเทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการประชุมวิชาการ “Cardiology in depth” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในรูปแบบออนไลน์
มข.จัด”หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน” สู่สาธารณะ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
ชาวขอนแก่น ส่วนใหญ่ยังคงต้องการใส่แมกส์ แม้รัฐบาลจะไม่บังคับแล้วพบทุกคนยังคงระวังตัวและรักษาความปลอดภัย
มข. จับมือ วช. และ อบจ.ขอนแก่น ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัด แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบยั่งยืน
ศาลปกครองสูงสุดมีคำส่งรับฟ้องหลังพบมูลความผิดสรรหาอธิการบดี มข.คนปัจจุบัน