วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

ข่าวดีจาก สธ./ขวัญปีใหม่บัตรทองรับชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี!

กระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่สิทธิบัตรทองรักษาปฐมภูมิทุกที่-รับชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

1.โครงการสิทธิ บัตรทอง หากเจ็บป่วยและมีความจำเป็น สามารถไปรับบริการจากสถานบริการปฐมภูมิที่ใดก็ได้ โดยไม่ถูกปฏิเสธ หรือถูกเรียกเก็บเงิน หรือต้องกลับไปรับใบส่งตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปเพื่อลดข้อจำกัดการเข้ารับบริการของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ได้ เช่น เดินทางไปนอกพื้นที่ หรือพักอาศัยอยู่ในเขตติดต่อจังหวัดอื่น เป็นต้น

2.โครงการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก ที่บ้านด้วยตนเอง โดยหญิงไทยอายุ 30-60 ปี สามารถขอรับชุดตรวจได้ฟรี จำนวน 80,000 ชุด ที่โรงพยาบาลแม่ข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 สามารถเก็บเซลล์ในช่องคลอดด้วยตนเองที่บ้านและส่งไปตรวจที่โรงพยาบาล แล้วฟังผลด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สธ.ออกคำแนะนำสูตรฉีดวัคซีนโควิดช่วง ม.ค.65 พร้อมเร่งทำระบบแจ้งเตือนนัดฉีดเข็มกระตุ้น
โออาร์ – ปตท. – กฟผ. ร่วมสนับสนุนกรมการแพทย์ เปิดพื้นที่เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ขยายโอกาสรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ
ศบค.สธ.เห็นชอบฉีดสูตรไขว้ ปลอดภัย สร้างภูมิได้เร็ว
สธ.รับข้อเสนอสมาคมผู้ประกอบการภัตตาคารไทยขอผ่อนคลายภายใต้มาตรการความปลอดภัย
ขอนแก่น พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่ เกือบ 200 ราย พบส่วนใหญ่เดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านจากพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม
รพ.แวงใหญ่ เร่งสร้าง รพ.เพิ่มอีก 60 เตียง รับคนขอนแก่นกลับบ้าน