วันอังคาร, 25 มกราคม 2565

อีสานพร้อม/”ททท.จังหวัดขอนแก่น” แถลงข่าวประกาศความพร้อม” Khon Kaen Blue Zone “

จังหวัดขอนแก่นประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ Khon Kaen Blue Zone โดยจังหวัดขอนแก่นในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น,อำเภอเขาสวนกวาง, อำเภอเปีอยน้อย, อำเภอพล, อำเภอเวียงเก่า,

อำเภอภูเวียง และอำเภออุบสรัตน์ เป็นพื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจ เป็นเมืองหลักหรือจังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด มีสินค้าทางการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม จึงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีฟ้า Blue Zone ในระยะที่ 2 มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ในเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

   เมื่อวันนี้ 29 ธันวาคม 2564 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น จัดการแถลงข่าวเพื่อประกาศความพร้อม ส่งข่าวไปยังนักท่องเที่ยวว่าขอนแก่นพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวที่ถูกสุขลักษณะอนามัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายแพทย์ไพรัชฌ์  สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น , นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และน.ส.ธนวัน กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ร่วมเป็นผู้แถลงข่าว โดยมี พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ,พ.ต.อ.วิเชียร วชิรแสงไพโรจน์ ผกก. 1 บก.ทท.2 ,ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น,นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอเวียงเก่า,นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น,พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงข่าวอย่างพร้อมเพียง

    ทางด้าน น.ส. ธนวัน กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงาน ขอนแก่น กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว ว่า จังหวัดขอนแก่นในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอเขาสวนกวาง, อำเภอเป็อยน้อย, อำเภอพล, อำเภอเวียงเก่า, อำเภอภูเวียง และอำเภออุบลรัตน์ เป็นพื้นที่ที่ประชาชน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไปแล้ว รวมทั้งสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว ได้แก่ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) และมาตรฐาน SHAPlus (SHA+) เป็นจำนวนมาก ทำให้จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ตามมาตรการความปลอดภัยตำนสาตารณสุขมบวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลคความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดข้องไรค์ไวรัส COVD-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่อนเที่ยวของไทย

   นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวประเภทเกษตรอินทรีย์และสิ่งปะชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : G1) ในพื้นที่ของจัจหวัดขอนแก่นและจัหวัดข้างเดียง โดยนำเสนออาหารถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ ชังหวัดซอนแก่นและเชื่อมโยงไปยังจังหวัดข้างเคียงในอนาคต ได้แก่ ข้าวปั้นหน้าไก่ไร้เก๊าท์ (ข้าวหอมมะลิห่งกุลาร้องให้)นำส่วนผสม “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้”ซึ่งปลูกในจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม เมล็ดข้าวหอม ยาว เรียว เลื่อมมัน เมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมธรรมชาติ และนุ่ม

   ซึ่งทุ่งกุลาร้องให้มีสภาพเป็นแอ่งกระทะดินช่วนปนทราย พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การปลูกข้าวในภูมิประเทศที่มีทั้งความแห้งแล้งของพื้นที่ และความเค็มในดิน ส่งผลให้ข้าวเกิด ความเครียดและหลั่งสารหอม ส่งผลให้ข้าวมีความหอมมากกว่าข้าวหอมจากแหล่งอื่นและเป็นความพิเศษที่เกิดจากภูมิศาสตร์โดยแท้นำมาผสมกับวัตถุติบชั้นเลิศ “ไก่ไร้เก๊าท์”ผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มข. ปรับปรุงพันธ์ลูกผสมไก่พื้นเมืองได้พันธุ์ใหม่ “KKU1 ” หรือ “ไข่มุกอิสาน 2” ซึ่งมีที่เนื้อหนา แน่น นุ่มอร่อย ไฟเบอร์กล้ามเนื้อมีขนาดเล็กโคเลสเตอรอลต่ำ มีกรดยูริคต่ำเพียง 1.91 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

   ถือเป็นอาหารสุขภาพแม้แต่ผู้ที่เป็นโรคเกาท์ก็สามารถรับประทานได้ , ข้าวเหนียวมะม่วงเขาวงกาฬสินธุ์ รังสรรค์จากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมอย่าง ” ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์”ข้าวพันธุ์กอเดียว และข้าวพันธุ์ กข 6 ปลูกได้เฉพาะนาปี เมื่อนึ่งข้าวเหนียวสุกจะหอมและนุ่ม ไม่แฉะติดมือ ข้าวเหนียวที่นี่งแล้ว เมื่อเก็บไว้ในภาชนะปิดหลายชั่วโมงจนข้าวเย็นก็ยังคงความอ่อนนุ่มไว้ได้ ปลูกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบทุกทิศทางเป็นวงกลม จึงเป็นที่มาของชื่อ เขาวง พื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ดินร่วนปนทรายในบริเวณนี้มีธาตุแคลเซียมและธาตุซิลิกอนสูง ผนวกกับภูมิอากาศที่เย็น แห้งแล้ง น้ำน้อย เป็นผลให้ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์เก็บเกี่ยวก่อนข้าวอื่น มีความนุ่มและหอมมากเสิร์ฟพร้อมกับมะม่วงและกะทิรสเลิศ และผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท ผ้าไหมมัดหมี่ที่ผลิตในอำเภอซนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นผ้าไหมที่สร้างลวดลายและสีสันด้วยการค้นลำหมี่และมัดย้อมอย่างประณีตตามกรรมวิธีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา

   โดยเส้นไหมพุ่ง ได้มาจากไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุงที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่นเอกลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่ชนบท เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่สร้างลวดลายและสีส้นโดยการมัดและย้อมเส้นไหมที่แบ่งเป็นปอยเล็กๆ เนื้อผ้าแน่นนุ่มเป็นมันวาว มีปุ่มปมลวดลายละเอียดชัดเจน มีการกำหนดขนาดของผ้าและขั้นตอนในการทอที่มีระเบียบวิธี มีทั้งผ้าหน้านาง ผ้าชุด ผ้าถุง หรือ ผ้าซิ่น ผ้าสไบผ้าพันคอ และ ผ้าคลุมไหล

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น เลขที่ 205/85 ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0 4322 7714 – 15 E-mail : tatkhkn@tat.or.th

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“เอกราช” เผยไม่รู้เรื่อง หลังถูกระบุ ซบ ภท. คาดฝีมือคนในต้องการล้ม “ธรรมนัส” ย้ำชัดทุกอย่างต้องดูกันยาวๆ อย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือ มโน ไปเอง
ช็อค !! หมูสามชั้นต้มกิโลกรัมละ 400 บาท หมูกรอบ กิโลกรัมละ 700 บาท แพงสุดในรอบ 60 ปี รับเทศกาลตรุษจีน
ปรบมือรัวๆเด็กไอที วอศ.ขอนแก่น สอบติด มหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
จ.ขอนแก่น จัดโครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒการศึกษาเพิ่ม)
“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่หวั่นปี 65 ฝนแล้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะการปลูกต้นไม้มีแต่ได้ประโยชน์
สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ