วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

คนขอนแก่นถือฤกษ์ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี ประกอบพิธีแต่งแก้ เสริมชะตา-รับโชคปีใหม่ ไล่โควิด พร้อมประกอบพิธีแบบออนไลน์เพื่อให้คนในชุมชนและคนไทยทั่วโลกได้ร่วมสืบสานประเพณีประจำถิ่นที่ 1 ปี ทำได้ 1 ครั้งเท่านั้น

คนขอนแก่นถือฤกษ์ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี ประกอบพิธีแต่งแก้ เสริมชะตา-รับโชคปีใหม่ ไล่โควิด พร้อมประกอบพิธีแบบออนไลน์เพื่อให้คนในชุมชนและคนไทยทั่วโลกได้ร่วมสืบสานประเพณีประจำถิ่นที่ 1 ปี ทำได้ 1 ครั้งเท่านั้น

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 ธ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่คุ้ม โอเคแม่ใหญ่สอน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดให้มีพิธีแต่งแก้ รับพรปีใหม่ประจำปี 2565 โดยมีคนในชุมชน รวมไปถึงชาวขอนแก่นที่ทราบข่าวในการประกอบพิธีดังกล่าว รวมไปถึงเหล่าดารานักแสดง รวมไปถึงผู้กำกับภาพยนตร์และเจ้าหน้าที่ประจำกองถ่ายทุกคนได้ร่วมกันนำเครื่องแต่งแก้ ตามความเชื่อของคนอีสานมาร่วมในการประกอบพิธี โดยมีหมอพรามหณ์ในชุมชน รวมไปถึงผู้เฒ่า ผู้แก่ ร่วมจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ และจัดเตรียมกระทง 9 ช่อง ตามวิถีของคนกระนวน เพื่อให้การประกอบพิธีเป็นไปอย่างเรียบร้อยและตรงตามศาสตร์วิถีชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันชาว ต.หนองโก ยังคงมีการถ่ายทอดในช่วงของการประกอบพิธีแต่งแก้รับพรปีใหม่ ผ่านเพจเฟชบุ๊คของคุ้มโอเคแม่ใหญ่สอน เพื่อให้คนในชุมชน ที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมในการประกอบพิธี รวมทั้งคนไทยทั่วโลกทีต้องการประกอบพิธีต่อดวงชะตา เสริมบารมี เสริมราศี รับโชคปีใหม่ได้ร่วมในพิธีผ่านระบบออนไลน์ตามที่คณะกรรมการชุมชนได้จัดเตรียมไว้อีกด้วย
นางกรรณิกา สืบสารคาม กรรมการคุ้มโอเคแม่ใหญ่สอน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า พิธีแต่งแก้ เป็นพิธีบาณาฯที่ชุมชนหนองโก นั้นได้ร่วมกันสืบถอดวิธีปฎิบัติที่จัดเป็นวิถีที่สืบทอดรุ่นต่อรุ่นและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องก่อนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้การดำเนินงานต้องรัดกุมและเข้มงวดตามมาตรฐานคามปลอดภัยด้านสาธารณสุข ทั้งการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการถ่ายทอดสดการประกอบพิธีแต่งแก้ผ่านเพจเฟชบุ๊คของคุ้มโอเคแม่ใหญ่สอน เพื่อให้คนกระนวน และคนไทยที่อาศัยไม่ว่าจะอยู่จุดใดของโลกได้ร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ ตามวิถีของคนอีสานว่าก่อนถึงปีใหม่ การประกอบพิธีดังกล่าวนี้นั้นจะนำสิ่งชั่วร้ายของปีเก่านั้นออกไปและเปิดรับโชค เสริมบารมี เสริมดวงชะตาราศี ด้วยเครื่องเซ่นไหว้และเครื่องบูชาที่ชุมชนได้จัดทำขึ้น

ขณะที่นายไพรัตน์ ไชยกวีพันธ์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนาคาอวตาร กล่าวว่า ขณะที่กองถ่ายทำภาพยนตร์ได้ยกกองถ่ายมาที่ จ.ขอนแก่น และพบว่าคุ้มโอเคแม่ใหญ่สอนได้รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเรียมประเพณีโบราณให้อยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะกับการประกอบพิธีแต่งแก้ รับพรปีใหม่ คณะทำงานทุกคนจึงร่วมในการประกอบพิธีดังกล่าวเริ่มจากการเตรียมกระทงแต่งแก้ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ชุมชนกำหนด คือมีความยาว 1 ศอก 1 กำ ทำด้วยกาบต้นกล้วย ภายในแบ่งออกเป็น 9 ช่องหรือชาวบ้านเรียกว่า 9 ห้อง บรรจุด้วยเครื่องเซ่นไหว้ตามขนบและวิถีอีสาน ทั้งหมกพลู,ข้าวเหนียว ข้าวดำ ข้าวแดง ขนม นม เนย อาหาร คาวหวาน และดอกไม้ และที่ขาดไม่ได้คือรูปสัตว์มงคล 8 ชนิด และ การนำกาบกล้วยเป็นรูปคน โดยชุดที่ 1 สื่อถึงเวลา ชุดที่ 2 สื่อถึงคนนุชมชน และในการประกอพิธีกรรมนั้นจะต้องทำก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินและ 1 ปีทำพิธีแต่งแก้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ชุมชนหนองโก แห่งนี้จึงถือฤกษ์สัปดาห์สุดท้ายก่อนเทศกาลปีใหม่ประกอบพิธีแต่งแก้อย่างยิ่งใหญ่แบบนิวนอมอลและการถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์ให้ผู้ที่ต้องการเจ้าร่วมพิธีนั้นได้ร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ และเมื่อถึงเวลาหมอพรามหณ์ จะนำพาประกอบพิธีตามศาสตร์ความเชื่อที่สืบทอดกันมาและเมื่อการบริกรรมคาถาและพีการแล้วเสร็จ กระทงแต่งแก้ทุกกระทงที่ทำมานั้นจะถูกนำไปวางไว้ที่บริเวณทางสามแพ่ง หรือบริเวณริมถนนตรงจุดสามแยกหรือสี่แยก ของท้ายหมู่บ้าน และเมื่อวางกระทงแล้วคนที่วางกระทงจะต้องหันหลังและเดินกลับทันทีไม่เหลียวกับไปมอง

“ โดยความเชื่อแล้วพิธีกรรมแต่งแก้ มีลักษณะคล้ายกับพิธีสะเดาะเคราะห์เป็นการปัดเป่าความชั่วร้ายให้ออกไปและรับสิ่งที่ดีๆเข้ามา ซึ่งในการแต่งแก้ครั้งนี้นอกจากการเสริมบารมี รับโชค รับเทศกาลปีใหม่แล้วยังคงมีการตั้งจิตอธิษฐานขอให้สถานการณ์โควิดนั้นได้หายไปและขอให้ความสุขสมหวังของคนไทยทั้งประเทศนั้นคืนกลับมาโดยเร็ว ดังนั้นการที่คนในท้องถิ่นได้พร้อมใจกันรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและในกระทงแต่งแก้นั้นจะไม่มีของมึนเมาต่างๆมาเป็นส่วนประกอบในเครื่องเซ่นไหว้ก็เป็นการแสดงให้ถึงวิถีของชุมชนที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นภาพยนตร์นาคาอวตาร จึงมีตอนที่นำพิธีแต่งแก้แบบคนอีสานมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของภาพยนตร์ที่จะเป็นการ่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนอีสานให้คงอยู่สืบไป”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คนร้ายย่องเงียบกลางดึก ขโมย จยย.-กระเป๋าเงิน-กระปุกออมสิน หลบหนีลอยนวล แจ้งความคดีไม่คืบ
ขอนแก่นเปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ปลอดสารพิษ จากฝีมือคนในชุมชน
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
โรงเรียนเมทนีดล มอบป้อมยามจราจรให้ ตำรวจ สภ.บ้านเป็ด ใช้จัดระบบการจราจร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนตลอด 24 ชม.
สมุทรสาคร ยกอาหารทะเลไทยและของดี สินค้าเด่นกว่า 40 รายการ บุกตลาดขอนแก่น หวังเจาะไข่แดงศูนย์กลางภาคอีสาน เชื่อมโยงการค้า การลงทุน ส่งตรงอาหารทะเลถึงบ้าน ในราคาไม่แพง