วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

มข.โชว์ผลงานเด่นนับ 100 รายการ ผลงานวิจัยร่วมอุทยานวิทยาศาสตร์ และ ผู้ประกอบการทั่วภาคอีสาน ตอบโจทย์ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

มข.โชว์ผลงานเด่นนับ 100 รายการ ผลงานวิจัยร่วมอุทยานวิทยาศาสตร์ และ ผู้ประกอบการทั่วภาคอีสาน ตอบโจทย์ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 ธ.ค.2564 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “NESP Showcase 2021” ภายใต้หัวข้อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง กระทรวง อว. ร่วม กับ มข.ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยมีการนำเสนอผลงายวิจัยและผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการร่วมระหว่าง อว.,มข.และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสาน โดยมีนักวิชาการ นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจในงานด้านการวิจัยและผลิตภัณฑ์ต่างๆร่วมชมผลงายวิจัยดังกล่าวอย่างคึกคัก

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข.กล่าวว่า การนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามความร่วมมือและการสนับสนุนจากกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กปว. กระทรวง อว.ในการที่จะกระจายโอกาสและการพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ โดยจากผลการดำเนินงานดังกล่าว ได้เกิดนักธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 171 คน,นวัตกร 78 คน และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 293 คน ตามแผนการพัฒนาคน ในขณะที่การดำเนินงานดังกล่าวได้เกิดผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่คือเกิดธุรกิจนวัตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 71 ราย มีการยกระดับเทคโนโลยีชุมชนและอุตสาหกรรมจำนวน172 ราย และทีสำคัญคือเกิดผลลัพธ์ในด้านของการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่าย ในรูปแบบแผนนโยบายการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ในกลุ่ม จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์,กลุ่มจังหวัดสนุกและกลั่มจังหวัดสบายดี จำนวนทั้งสิ้น 36 แผนนโยบาย โดยผลของความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกนำมาจัดแสดงแล้วในงานวันนี้

“งานดังกล่าว ได้จัดให้มีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน กับ NESP New platform,การอัพเกรดอาหารธรรมดาสู่นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต,การยกระดับงานวิจัย ทำอย่างไรให้สุดปัง,เคล็ดลับความสำเร็จ จากอายุน้อยสู่ร้อยล้าน, และการแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสรืมและสนับสนุนจากโครงการดังกล่าวในภาพรวม”

อธิการบดี มข.กล่าวต่ออีกว่า การถ่ายทอดและเชื่อมโยงองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชนโดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภารรัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนท้องถิ่น เป็นการผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย มข.ทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย และความร่วมมือของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกระดับ ที่เป็นการให้ความรู้และสนับสนุนการดำเนินการตั้งแต่เริ่มคิด หรือเป็นผู้ประกอบการเดิมอยู่แลัว ที่ทั้งหมดสามารถมารับคำปรึกษาและเข้ารับการประเมินธุรกิจ จนนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาผู้ประกอบการทั้งกลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ กลุ่มสตาร์ทอัพ กลุ่มผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการต่อยอดในด้านต่างๆ ซึ่ง กระทรวง อว.และ มข.จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในภูมิภาคแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่หวั่นปี 65 ฝนแล้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะการปลูกต้นไม้มีแต่ได้ประโยชน์
สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ
คนร้ายย่องเงียบกลางดึก ขโมย จยย.-กระเป๋าเงิน-กระปุกออมสิน หลบหนีลอยนวล แจ้งความคดีไม่คืบ
ขอนแก่นเปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ปลอดสารพิษ จากฝีมือคนในชุมชน
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
“KKBS มข.” ลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล ม.ขอนแก่น ร่วมมือกับ บริษัท พรีดิกทิฟ