วันศุกร์, 28 มกราคม 2565

“KKBS มข.” จัดประชุม เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ

21 ธ.ค. 2021
133

“KKBS มข.” จัดประชุม เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพจัดการประชุมTRBS Net เครือข่าย สถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้าน
บริหารธุรกิจ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน การเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ ห้องพาขวัญ โรงแรมบายาสิตา@KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net) ซึ่งการประชุมดังกล่าวประกอบไปด้วย สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการประชุมได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและบุคลากรสถาบันในเครือข่ายTRBS Net ในหัวข้อ “Higher Education Transformation in Digital Era” โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.ก้องภูนิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหาร บุคลากรจากทั้ง 4 สถาบันเครือข่าย


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้หารือภารกิจที่จะร่วมกันดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการภายใต้ การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในยุคดิจิทัลร่วมกันผ่านกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้แก่การสร้างความเข้มแข็ง ด้านการวิจัยและวิชาการในศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติการสร้างเวทีการนำเสนอ ผลงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีสู่สาธารณชน การเผยแพร์องค์ความรู้ จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


นอกจากนี้การประชุมยังประกอบไปด้วยการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุนของทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกันอีกด้วย
นอกจากนี้เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net) ยังได้กำหนดจัดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี The
International and National Conference on Business Administration and Accountancy (INCBAA)ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Business Transformation – Thriving through Changes and Turbulences” เวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ นิสิต นักศึกษาคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.incbaa.org หมายเลขโทรศัพท์
038-102397 และอีเมล incbaa.bbs@gmail.com.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร้านก๋วยจั๊บชื่อดังขอนแก่น แบกรับต้นทุนหมูแพงไม่ไหว ขอปรับราคาจำหน่ายขึ้น 10 บาททุกเมนู
ขอนแก่นจัดใหญ่มหกรรมบ้านและคอนโด 65 กระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ไตรมาส 1 ของปี คาดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท
ชาวนาขอนแก่น บ่นอุบ ปุ๋ยราคาแพงกว่าเท่าตัว วอนรัฐแก้ไขด่วน หลังหลายพื้นที่เริ่มทำนาปรังกันแล้ว
รวบโจรติดเกมส์ ย่องฉกกระปุกออมสิน พร้อมรถจักรยานยนต์ แบบไม่สนใจกล้องวงรปิด เจ้าตัวสารภาพสิ้นนำรถที่ขโมยไปได้ไปแลกยาบ้า20 เม็ดพร้อมเงินสดจำนวนหนึ่ง
“ทน.ขอนแก่น” หารือวัดศรีนวล ทำโครงการศูนย์บริการ”นำญาติที่รักสู่ภพภูมิที่ดี”
ขอนแก่น สั่งเช็คสต็อคห้องเย็นทั้งจังหวัด และให้รายงานสถานะคงคลังทุกวัน หวั่นกักตุนสินค้ารับตรุษจีน พร้อมจัดมหกรรมอาหารทางเลือกลด แลก แจก แถม