วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดงานเดินแบบการกุศล สืบสานตำนานศิลป์ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด

     วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเปิดงานการเดินแบบการกุศล สืบสานตำนานศิลป์ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด ที่ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ,นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม,นายสนอง ดลประสิทธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชนและประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมงาน

    ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด กับองค์กรต่างๆ จัดงานเดินแบบการกุศลภายใต้ชื่องาน สืบสานตำนานศิลป์ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทยพื้นถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้มีการสวมใส่ผ้าไทยในการเดินแบบ ซึ่งมี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรเอกชน เป็นนายแบบนางแบบ รวม จำนวนทั้งสิ้น 242 คน

         ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการสืบสานตำนานศิลป์ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 บูท ซึ่งการจัดงานจะมีไปจนถึง วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ//ภาพ/ข่าว

0956628047