วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

พช.ร้อยเอ็ด จัดแสดงสืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด เอกลักษณ์ที่โดดเด่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

  

17 ธ.ค.64  ที่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมแสดงผลสำเร็จโครงการสืบสานตำนานศิลป์ผ้าถิ่นไทยร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด    หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนฝ่ายตำรวจ/ทหาร และพัฒนาการอำเภอทั้ง 20 อำเภอร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

   นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด     เปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดให้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนให้มีศักยภาพด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการการเข้าถึงแหล่งทุนและการสร้างตลาดทั้งในและต่างประเทศ

      สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรงบประมาณให้การดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าที่มีเอกลักษณ์มีชื่อเสียงโดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่มีที่ผลิตผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริงทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผ้าทอที่ทรงคุณค่า ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสืบสานองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าไหมผ้าฝ้ายแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมทั้งสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในระดับสากลและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชน เข้าเลือกชม เลือกซื้อผ้าไหม ผ้าฝ้ายจากผู้ผลิตตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 64   กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการแสดงผลิตภัณฑ์ผ่านการพัฒนาตามโครงการสืบสานตำนานศิลป์ถิ่นไทยร้อยเอ็ด มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 บูธ การแสดงแบบผ้าไทย พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานและกิจกรรมบันเทิงภายในงานจนถึงวันสุดท้าย

///////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ//ภาพ/ข่าว

0956628047