วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

อดีต ผวจ.อำนาจ เชิญชวนบริจาคร่างกาย เป็นครูใหญ่ เพื่อให้การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นไปดังเจตนารมณ์ของท่านและเกิดประโยชน์สูงสุด

อดีต ผวจ.อำนาจ เชิญชวนบริจาคร่างกาย เป็นครูใหญ่ เพื่อให้การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นไปดังเจตนารมณ์ของท่านและเกิดประโยชน์สูงสุด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดั่งคำกลอนที่ว่า
“นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”
   เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.นายสุทธินันท์ บุญมี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ได้เชิญชวน พี่น้องประชาชน ได้ร่วมบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้ศึกษาทางวิชาแพทย์ นักศึกษาแพทย์ของไทยเรียกศพหรือร่างกายที่เจ้าของร่างมอบให้แก่มหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลว่า “อาจารย์ใหญ่”คือถือว่า เจ้าของร่างเป็นอาจารย์คนหนึ่ง เรียกว่า “อาจารย์” เพราะผู้สอนในมหาวิทยาลัย เรียกกันว่า อาจารย์ ไม่เรียกว่า “ครู” เหมือนผู้สอนในโรงเรียนระดับอนุบาล ประถม และมัธยม คำว่า “อาจารย์ใหญ่” หมายความว่า “อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่”ไม่ใช่อาจารย์ใหญุ่โดยตำแหน่ง


   นายสุทธินันท์ กล่าวอีกว่าร่างกายหรือศพนั้นเปรียบเหมือนอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ ด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่ นักศึกษาแพทย์ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง เมื่อจะทำการศึกษาองคาพยพอวัยวะของร่างนั้นก็จะมีการของขมาก่อน
  นายสุทธินันท์ กล่าวอีกว่าคำว่า “อาจารย์ใหญ่” เป็นคำประเภทคำนาม เข้าใจว่า เป็นคำเรียกในวงการศึกษาแพทย์ไทยโดยเฉพาะ
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าก็ใช้ซากศพหรือร่างคนตายเป็น “กสิน” อย่างหนึ่ง คือเป้นสิ่งที่ใช้พิจารณา (เรียกว่า “อารมณ์”) ในการเจริญ “อสุภกรรมฐาน” มักจะให้พระไปพิจารณาซากศพในป่าช้า ให้เขาเห็นความไม่งามของร่างกาย เพื่อจะได้เกิดสมาธิหรือปัญญา
นายสุทธินันท์ กล่าวด้วยว่า แต่นักศึกษาแพทย์ใช้ศพศึกษากายวิภาค เพื่อให้เกิดความรู้จากของจริง ความรู้ทางด้านการผ่าตัด ความรู้เกี่ยวกับกระดูกและเส้นเอ็น ฯลฯ ของมนุษย์ในการรักษาโรคต่างๆ ได้จาก “อาจารย์ใหญ่” จึงถือว่า ศพที่มีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่มนุษยชาติ


    นายสุทธินันท์ กล่าวต่อไปว่า ความจริงตั้งใจจะมาบริจาคร่างกายในวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพราะเป็นวันเกิดของตนเอง แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ จึงได้มาแจ้งความจำนงในการบริจาคร่างกาย แก่คณะแพทยศาสตร์ มข. ซึ่งถือว่าเป็น “อาจารย์ใหญ่” ของนักศึกษาแพทย์ที่นั่น”เป็นอาจารย์ที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แก่ลูกศิษย์ (นักศึกษาแพทย์) ของท่าน  สำหรับสื่อการสอนอื่นๆ ดังนั้นจึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชน ที่ต้องการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นไปดังเจตนารมณ์ของท่านและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการศึกษาของแพทย์ ด้วยการบริจาคร่างกาย
ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


      สำหรับขั้นตอนการรับบริจาคร่างกาย
ผู้ประสงค์จะบริจาคร่างกาย ต้องมาด้วยตนเอง ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น
   หยิบบัตรคิวและติดต่อขอรับแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ณ ห้องบริจาคร่างกาย กรอกแบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายและกรอกรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของผู้อุทิศร่างกาย พร้อมเซ็นชื่อรับรอง
แนบเอกสารที่จำเป็น อันประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
รูปถ่าย*หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้วหรือใกล้เคียง จำนวน 2 รูป พร้อมเขียนชื่อหลังรูปถ่าย (ใช้ติดบนบัตรประจำตัวผู้บริจาค)ยื่นแบบฟอร์มอุทิศร่างกายและเอกสาร พร้อมสำแดงตนต่อเจ้าหน้าที่ฯ ที่ห้องรับบริจาคร่างกาย   ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศ   ร่างกาย
*หมายเหตุ: หากไม่มีรูปถ่ายให้ยื่นบัตรประชาชนหรือเอกสารที่มีรูปและชื่อของผู้อุทิศร่างกาย
   ดำเนินการมี 4 แบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ คือ แบบที่ 1 ร่างเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชำแหละ หลังจากศึกษาแล้ว ญาติสามารถนำกระดูกไปทำพิธีเองได้ หรือให้ทางภาควิชาฯ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพให้ได้ แบบที่ 2 ร่างเพื่อทำเป็นโครงกระดูกไว้ศึกษา ญาติจะไม่ได้รับกระดูกคืน
แบบที่ 3 ร่างสำหรับแพทย์ในหลักสูตรแพทย์เชี่ยวชาญฝึกการผ่าตัด เมื่อฝึกเสร็จแล้วจะถูกจัดทำเป็นร่างโครงกระดูกไว้ศึกษา ญาติจะไม่ได้รับกระดูกคืน และแบบที่ 4 ร่างสำหรับสื่อการสอนอื่นๆ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วัดดังขอนแก่น แจกโลงศพฟรี รับได้ 24 ชม. พร้อมชุดสังฆทานและฌาปนกิจ หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูญเสีย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“มข.”จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นเข้าเป็นวิทยากรมอบความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขับขี่รถยนต์และรถบรรทุก
ล้นหลาม!คนขอนแก่นร่วมงานวิ่งครั้งแรกของ ม.ภาคฯ NEU Minimarathon 2022
ร้านพวงหรีดและดอกไม้สดขอนแก่น ยังไหว ขอตรึงราคาจำหน่ายเริ่มต้นพวงละ 500 บาทเช่นเดิม แม้ต้นทุนดอกไม้จะแพงขึ้น