วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

สพม.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม สามัญศึกษามินิมาราธอน 2021 เพื่อการกุศล

             ที่ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด    ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  นายทักษิณ ศรสุทธิ์ผู้จัดการร้าน TS sport roi-et   เชิญชวน ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ร่วมลงทะเบียนวิ่งด้วยกันในกิจกรรม “ สามัญศึกษามินิมาราธอน 2021 ” วันจัดกิจกรรม 19 ธันวาคม 2564  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ของการจัดงานวิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด) เพื่อมอบให้มูลนิธิ สพม.ร้อยเอ็ดเพื่อทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน  มอบให้กองทุนอุบัติเหตุ และสมาคมครูพลศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

    การจัดการแข่งขันชื่อ “สามัญศึกษามินิมาราธอน 2021”แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

     1 มินิมาราธอน 10 Km  ค่าสมัคร 500 บาท แบ่งกลุ่มอายุ ออกเป็นชาย 8 กลุ่มอายุ /หญิง 7 กลุ่มอายุ

ชิงเงินรางวัลในแต่ละกลุ่มอายุ อันดับ 1-3 (1,000/800/600) / ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 และ OVERALL ชายหญิง ที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอัน 1-3 ของทุกกลุ่มอายุจะได้รับเงินรางวัล 5,000/3,000/2,000 บาท (ตามลำดับ)

     2 ฟันรัน 4 Km ค่าสมัคร 500 บาท  ไม่จำกัดอายุ  แยกเป็น ชายทั่วไป และ หญิงทั่วไป 2 กลุ่ม

ชิงเงินรางวัลในแต่ละประเภท อันดับ 1-3 (800/600/400) / ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5

     3 ฟันรัน 4 Km ค่าสมัคร 500 บาท  รุ่นบุคลากรสามัญศึกษา (ไม่มีเงินรางวัล) 

     3.1 บุคลากรสามัญศึกษา ชายทั่วไปไม่จำกัดอายุ ถ้วยรางวัลอันดับ 1-10

     3.2 บุคลากรสามัญศึกษา หญิงทั่วไปไม่จำกัดอายุ ถ้วยรางวัลอันดับ 1-10

     4 ฟันรัน 4 Km ค่าสมัคร 1,000 บาท (VIP) อนุโลมบุคคลภายนอกที่สนใจร่วมกิจกรรมสมัครรุ่นนี้ได้ (ไม่มีเงินรางวัล) 

     4.1 ผู้บริหาร ชายทั่วไปไม่จำกัดอายุ ถ้วยรางวัลอันดับ 1-10

      4.2 ผู้บริหาร หญิงทั่วไปไม่จำกัดอายุ ถ้วยรางวัลอันดับ 1-10

 ชิงเงินรางวัลร่วม 1 แสนบาท /ชิงถ้วยรางวัล 150 ใบ/ เหรียญรางวัลและเสื้อที่ระลึกได้รับทุกท่านที่สมัครและวิ่งเข้าเส้นชัยโดยไม่จำกัดเวลา (ไม่ว่าจะวิ่งหรือเดิน) ตัดสินด้วยระบบ Chip Timimg แสดงผลการแข่งขันแบบเรียวไทม์  นักวิ่งจะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันรับผลการแข่งขันปริ้นจาก Thai master chip timing หรือ www.tssportroiet.com      สอบถามเพิ่มเติมที่ 089 5754223 / 0959826156 /089 944 4608

    **รับเสื้ออุปกรณ์ ป้ายเบอร์วิ่ง+BIB   วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564   13.00-20.00 น.   ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  * ไม่มีการจัดส่ง  RACE KIT  ทางไปรษณีย์

**วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564    05.10 น. อบอุ่นร่างกาย (แอโรบิค ร.ร.เมืองน้อยวิทยาคม) แชมป์แอโรบิค สพฐ.  (ภาคอีสาน) ณ บริเวณลานเวที   /พิธีเปิด (นักกีฬารวมกันที่จุดสตาร์ท ณ บริเวณ ซุ้มสตาร์ท เริ่มปล่อยตัวนักวิ่ง 10 Km  (MINIMARATHON)  /ปล่อยตัวนักวิ่ง  4 Km  (FUN RUN)  และพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ในประเภท OVERALL กิจกรรมวิ่งครั้งนี้มีการแสดงดนตรีจาก สพม.ร้อยเอ็ด แบนด์  ตลอดทั้งงาน

  ***ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดต่อ    ต้องผ่านการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม  ด้านมาตรการทางผู้จัดการวิ่ง  จัดให้มีการเว้นระยะห่าง/สวมหน้ากากอนามัยก่อนปล่อยตัววิ่ง/เจลแอลกอฮอล์-จุดล้างมือ /จุดคัดกรอง อุณหภูมิและการลงทะเบียน ไทยชนะ อย่างเคร่งครัด (D-M-H-T-T)  การแจกน้ำ,อาหาร หลังแข่งขัน (แบบ Set box) ควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมที่มีความแออัดหรือมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  ทำความสะอาดผิวสัมผัส สถานที่ และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน  และจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานไม่เกิน 999 คน 

//////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047