วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ รัฐฯ ยกสัมปทานปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกชให้ปตท. และสละสิทธิ์ร่วมลงทุน 25%

13 พ.ย. 2021
89

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นเรื่อง รัฐฯ ยกสัมปทานปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกชให้ปตท. และสละสิทธิ์ร่วมลงทุน 25% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีการเผยแพร่ข้อมูลที่ระบุว่า การแจกสัมปทานปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกช สองแหล่งปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย รัฐยกให้บริษัท ปตท.สผ. ที่เป็นบริษัทลูกของปตท. และรัฐมีอำนาจร่วมลงทุนได้ 25% แต่สละสิทธิ์ยกให้ ปตท. เอาไปกินเนื้อๆ ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงานได้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวและชี้แจงว่า.บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและชนะการประมูลในแหล่งบงกชและเอราวัณอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย และรัฐยังคงมีสิทธิร่วมลงทุน โดยกระทรวงพลังงานสามารถมอบหมายหน่วยงานรัฐเข้าร่วมลงทุนเสมือนเป็นผู้รับสัญญา PSC รายหนึ่งในสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC).ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.pttplc.com/th/Home.aspx.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปตท. ได้เข้าร่วมและชนะการประมูลในแหล่งบงกชและเอราวัณอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย และรัฐยังคงมีสิทธิร่วมลงทุน โดยกระทรวงพลังงานสามารถมอบหมายหน่วยงานรัฐเข้าร่วมลงทุนเสมือนเป็นผู้รับสัญญา PSC รายหนึ่งในสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC).

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg