วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

มข.เปิดตัวต้นแบบ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หนุนการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว

13 พ.ย. 2021
467

มข.เปิดตัวต้นแบบ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หนุนการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว
นโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็น Green Campus ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า ในขณะที่บริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd.มีโครงการด้าน USRให้การสนับสนุนคณะวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปลี่ยนแนวทางมาสนับสนุนเรื่องพลังงานทดแทน ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้เสนอโครงการ EV-Motorcycle เข้าไปเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาทเพื่อผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจำนวน 12 คันที่เป็นผลงานการผลิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีจุดเด่นคือระบบการชาร์จแบตเตอรี่แบบแท่นชาร์จที่รถสามารถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยโดยไม่ต้องจอดรถเพื่อรอการชาร์จแบบเดิม ซึ่งมักต้องใช้เวลานานไม่มีความสะดวก นับเป็นต้นแบบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น


   เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า จากการที่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) ที่ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 5 อาคารสิริคุณากร รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ, ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล, ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ, รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คุณวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ คุณเกษม ภูธรรมะ ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้ให้การต้อนรับ Mr. Ogiwara Shoichi, President of Thai, Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. และผู้แทนบริษัท ในการเดินทางมาเพื่อพบปะหารือความร่วมมือและส่งมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าในโครงการ EV-Motorcycleจำนวน 12 คัน
   เมื่อคณะเดินทางมาถึง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ จากนั้น Mr. Ogiwara Shoichi, President of Thai, Mitsubishi Company (Thailand) Ltd.จึงได้กล่าวตอบและบรรยายให้ข้อมูลการดำเนินงานสนับสนุนในเรื่องต่างๆของทางบริษัท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. ได้มีความร่วมมือด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ ด้านพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน และพลังงาน Solar Energy ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้าน Green Campus ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


       หลังจากนั้นคณะได้มาร่วมในการส่งมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าในโครงการ EV-Motorcycleจำนวน 12 คัน บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากรโดยมีอธิการบดี มข.และผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้รับมอบ พร้อมชมการสาธิตการใช้งานด้วยความสนใจ
   ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากนโยบายมหาวิทยาลัยในการเป็น Green Campus ทำให้เรามองหาแนวทางที่จะลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า ในขณะที่บริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd.มีโครงการด้าน USR ที่เคยให้การสนับสนุนคณะวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านอื่นมาก่อน ต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนแนวทางมาสนับสนุนเรื่องพลังงานทดแทน ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้เสนอโครงการ EV-Motorcycle เข้าไปเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาทเพื่อผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจำนวน 12 คันที่เป็นผลงานการผลิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีจุดเด่นคือระบบการชาร์จแบตเตอรี่แบบแท่นชาร์จที่รถสามารถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยโดยไม่ต้องจอดรถเพื่อรอการชาร์จแบบเดิม ซึ่งมักต้องใช้เวลานานไม่มีความสะดวก นับเป็นต้นแบบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เราจะเริ่มนำมาใช้โดยมอบให้ทางกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำไปใช้ในภารกิจจำนวน 7 คัน ยังเป็นการเก็บข้อมูลในเรื่องการประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงและการลดการปล่อยก๊าชคาบอนมอนนอกไซด์ของหน่วยงานไปด้วย


   การดำเนินงานในเรื่องนี้ยังเป็นประโยชน์ในเรื่องงานวิจัยซึ่งเราได้มีการพัฒนาระบบควบคุมต่างๆขึ้นมาเอง ซึ่งนอกจากนี้เรายังได้พัฒนาระบบดิจิทัลเข้าไปเป็นตัวควบคุมและรายงานผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือของรถแต่ละคันด้วย ต่อไปเราอาจพัฒนาให้มีการผลิตในต้นทุนที่เหมาะสมแล้วส่งเสริมให้นักศึกษาได้มาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เราผลิตขึ้นมานี้เพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง


       ดร.รัชพล  ได้กล่าวถึงสมรรถนะของ EV-Motorcycleว่าเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ทำขึ้นมาในแบบมาตรฐาน 3 ขนาดคือแรงมอเตอร์ ขนาด 1,000 วัตต์ , 1,500 วัตต์ และ 2,000 วัตต์ ซึ่งจะมีกำลังในการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันที่นั่งได้ทั้ง 1 คนและ 2 คน สามารถวิ่งได้สูงสุด 50 กิโลเมตร / ชั่วโมง ในระยะทางสูงสุดต่อแบตเตอรี่ 1 ลูกคือ 50 กิโลเมตร มีการติดตามข้อมูลระยะทางและการใช้พลังงานผ่านโทรศัพท์มือถือให้กับผู้ใช้งาน  เราคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความต่างระดับจึงได้เลือกผลิตให้มีรุ่นแตกต่างกันแล้วยังเป็นการเก็บข้อมูลความนิยมในการใช้งานที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาต่อไปซึ่งอาจก้าวไปสู่แผนธุรกิจได้เพื่อส่งเสริมการเป็น Green Campusที่มีความสมบูรณ์แบบ
       “การมาครั้งนี้ของภาคเอกชนเพื่อการพูดคุยหารือความร่วมมือในหลายเรื่องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีหน้าทางบริษัทจะมอบเงินสนับสนุนโครงการนี้อีกจำนวน 2 ล้านบาทโดยเป็นการพัฒนารถยนต์ขนส่งไฟฟ้าขนาดเล็กต่อไป”ดร.รัชพล กล่าว.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วัดดังขอนแก่น แจกโลงศพฟรี รับได้ 24 ชม. พร้อมชุดสังฆทานและฌาปนกิจ หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูญเสีย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์”
“มข.”จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นเข้าเป็นวิทยากรมอบความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขับขี่รถยนต์และรถบรรทุก
ล้นหลาม!คนขอนแก่นร่วมงานวิ่งครั้งแรกของ ม.ภาคฯ NEU Minimarathon 2022