วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล

04 พ.ย. 2021
439

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5กระทรวงอุตสาหกรรมจัดเวทีนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์  คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นายธวัช  รัตนมนตรี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวเดือนเพ็ญดาว  ชิวพิมาย หัวหน้างานบริการวิชาการ นางวิภาดา  มีแวว หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร นางเอื้องฟ้า  วรรณสิทธิ์ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดเวทีนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก 7 จังหวัดภาคอีสาน จำนวน 61 กิจการ ผลงานจำนวนทั้งสิ้น  61ชุด

        รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าว่ากิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของสำนักบริการวิชาการ ที่ได้มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) และ การจัดการศึกษาแบบปกติใหม่ (New Normal Curriculum)  ซึ่งสำนักบริการวิชาการมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานในเชิงสร้างสรรค์ สร้างความโดดเด่นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ และเติมเต็มเส้นทางในการพัฒนาผ้าทอมืออีสานต่อไป

ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเป็นการให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอมือ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเดิมที่มีอยู่ให้มีความเป็นสากล เหมาะสมกับยุคสมัยให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ทำงานร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มข. โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์ของจังหวัด ในสถานการณ์ปัจจุบันเราประสบปัญหาจากภาวะโควิด ทำให้ธุรกิจในหลายส่วนได้รับผลกระทบ ต้องมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตแบบ New Normal ทำให้เรื่องของการทำธุรกิจและการท่องเที่ยวจะมีผลกระทบในระยะยาว ถึงแม้จะมีมาตรการเปิดประเทศของรัฐบาลซึ่งอาจจะช่วยให้มีการเพิ่มกำลังซื้อหรือช่องทางการจัดจำหน่าย แต่จำเป็นจะต้องมองถึงผลกระทบในระยะยาวด้วย ซึ่งผู้ประกอบการก็ปรับตัวเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายทั้งในแบบออนไลน์ มุ่งเป้าไปยังสากลหรือระดับโลก

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งเป็นการจัดเวทีนำเสนอโดยมีการเดินแบบเพื่อโชว์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสาน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ และทีมที่ปรึกษา ได้ร่วมกันให้ข้อมูลและร่วมวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ โดยมี ผศ.ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์ขจรฤทธิ์  ศิริมาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี ร่วมให้คำแนะนำในครั้งนี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สภ.เมืองขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน,ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
“จีโอ้” กองหน้าทีมชาติไทย จุดประกายเด็กขอนแก่น ฝันให้ไกลไปให้ถึง ทุกคนทำได้ ขณะที่แฟนบอลร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 23 ปีอย่างอุ่น
ชาวอำเภอชุมแพร่วมบวงสรวง ๑๑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชุมแพ เนื่องในโอกาสจัดตั้งอำเภอชุมแพ ครบรอบ 79 ปี
จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งกองบุญแห่งการให้ แห่งแรกของประเทศ
ผลสำรวจอีสานโผล ราคากัญชาจะร่วง หนุนจำกัดปริมาณปลูก จากนโยบายปลูกกัญชาเสรี