วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล

04 พ.ย. 2021
173

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเวทีโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5กระทรวงอุตสาหกรรมจัดเวทีนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์  คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นายธวัช  รัตนมนตรี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวเดือนเพ็ญดาว  ชิวพิมาย หัวหน้างานบริการวิชาการ นางวิภาดา  มีแวว หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร นางเอื้องฟ้า  วรรณสิทธิ์ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดเวทีนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก 7 จังหวัดภาคอีสาน จำนวน 61 กิจการ ผลงานจำนวนทั้งสิ้น  61ชุด

        รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าว่ากิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของสำนักบริการวิชาการ ที่ได้มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) และ การจัดการศึกษาแบบปกติใหม่ (New Normal Curriculum)  ซึ่งสำนักบริการวิชาการมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานในเชิงสร้างสรรค์ สร้างความโดดเด่นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ และเติมเต็มเส้นทางในการพัฒนาผ้าทอมืออีสานต่อไป

ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเป็นการให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอมือ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเดิมที่มีอยู่ให้มีความเป็นสากล เหมาะสมกับยุคสมัยให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ทำงานร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มข. โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์ของจังหวัด ในสถานการณ์ปัจจุบันเราประสบปัญหาจากภาวะโควิด ทำให้ธุรกิจในหลายส่วนได้รับผลกระทบ ต้องมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตแบบ New Normal ทำให้เรื่องของการทำธุรกิจและการท่องเที่ยวจะมีผลกระทบในระยะยาว ถึงแม้จะมีมาตรการเปิดประเทศของรัฐบาลซึ่งอาจจะช่วยให้มีการเพิ่มกำลังซื้อหรือช่องทางการจัดจำหน่าย แต่จำเป็นจะต้องมองถึงผลกระทบในระยะยาวด้วย ซึ่งผู้ประกอบการก็ปรับตัวเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายทั้งในแบบออนไลน์ มุ่งเป้าไปยังสากลหรือระดับโลก

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งเป็นการจัดเวทีนำเสนอโดยมีการเดินแบบเพื่อโชว์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสาน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ และทีมที่ปรึกษา ได้ร่วมกันให้ข้อมูลและร่วมวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ โดยมี ผศ.ดร.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์ขจรฤทธิ์  ศิริมาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี ร่วมให้คำแนะนำในครั้งนี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คนร้ายย่องเงียบกลางดึก ขโมย จยย.-กระเป๋าเงิน-กระปุกออมสิน หลบหนีลอยนวล แจ้งความคดีไม่คืบ
ขอนแก่นเปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ปลอดสารพิษ จากฝีมือคนในชุมชน
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
“KKBS มข.” ลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล ม.ขอนแก่น ร่วมมือกับ บริษัท พรีดิกทิฟ
ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
โรงเรียนเมทนีดล มอบป้อมยามจราจรให้ ตำรวจ สภ.บ้านเป็ด ใช้จัดระบบการจราจร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนตลอด 24 ชม.