วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

ขอนแก่น จัดกิจกรรมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องภูพาน โรงแรงขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เป้าหมาย จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Beste OTOP :KBO) จังหวัด ประจำปี 2563 กิจกรรมที่ 3 ประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยมีเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดขอนแก่น พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน และกลุ่มผู้ผลิต จาก 20 อำเภอ/20 ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด) และนางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ (ผู้รับผิดชอบงาน) พร้อมทีมงานนักวิชาการกลุ่มงานฯ ประสานงานการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการฯ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ให้เหลือ 1 ผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป