วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

PEA เร่งเข้าดูแล และมอบถุงยังชีพชาวร้อยเอ็ดผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนานเกือบเดือน

   เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ บ้านดินแดง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหารจังหวัด ร้อยเอ็ด หลังจากได้รับผลกระทบอุทกภัยจากมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งขณะนี้ก็มีน้ำท่วมขังทั้งสองหมู่บ้านกินเวลานาน เกือบหนึ่งเดือนแล้ว ทั้งน้ำที่ท่วมขังในหมู่บ้าน และน้ำที่ท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนาข้าวจมอยู่ใต้น้ำนานไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ซึ่งความเดือดร้อนนี้ยังคงอยู่ คาดว่าจะกินเวลาไปจนถึงช่วงปีใหม่เลยก็เป็นได้  กว่าปริมาณน้ำจะลดลงเป็นปกติ แล้ววันนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด  นำโดย นายพีรพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสอง(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสิทธิลักษณ์ เหล่าเราวัฒนกุล  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ได้เดินทางพร้อมคณะทำงานไปมอบถุงยังชีพกว่า 200 ถุง ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้ง 2 หมู่บ้าน จุดแรกเป็นวัด บ้านดินแดง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จุดที่สองเป็นศาลาตลาด บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหารจังหวัด ร้อยเอ็ด พร้อมคำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์น้ำท่วมอีกด้วย

       นายพีรพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสอง กล่าวว่า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทุกพื้นที่ การไฟฟ้านอกจากจะมีภารกิจจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนทั่วประเทศแล้วเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องแสดงความห่วงใย พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมและมา แนะนำการใช้ไฟอย่างปลอดภัยในภาวะน้ำท่วม และทางเรายังห่วงใยในสภาวะน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้วันนี้จึงมามอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อาจจะมีมูลค่าไม่มากแต่ก็มีมูลค่าที่ดีต่อใจ และแนะนำถึงเรื่องปลั๊กไฟที่อยู่ต่ำ หากไม่สามารถทำการย้ายเองได้ให้แจ้งมาที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะไปทำการย้ายให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย .

     ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสบภัยอุทกภัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำชีในวันที่ 23 – 25 ก.ย.64 ในเขต จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น จึงทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำชีเอ่อล้นตลิ่งและไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำชีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 64 เป็นต้นมา ส่งผลให้ขณะนี้มีน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 10 อำเภอ 41 ตำบล 302 หมู่บ้าน 9,199 ครัวเรือน มีนาข้าวได้รับผลกระทบ 77,034 ไร่ ประมง 555.25 ไร่ ปศุสัตว์ 32,924 ตัว และมีที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ 11 ตำบล 34 หมู่บ้าน 427 หลัง โดยท่วมบ้านเรือน รวม 276 ครัวเรือน แยกเป็นที่อำเภอจังหาร 238 ครัวเรือน อำเภอเชียงขวัญ 38 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย พนังคันดินชำรุด 2 แห่ง คือ จุดบ้านดินแดง ตำบลดงสิงห์ และจุดบ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร

////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047