วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

รร.ศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับเลือกจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ

รร.ศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับเลือกจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ดำเนินการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พระครูปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอกระนวน ปฏิบัติหน้าที่แทน พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในการเปิดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ นำโดยท่าน พระศรีรัตนวิมล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสิน และผู้แทนอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม น.ส.ฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม, นายประภาส แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรม ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ,ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ,พ.อ.ประวัติ จารุตัน เสธ.พล.ม.3 ,นายทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน ,นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ,นายสมยศ รัตนถา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ศรีกระนวน ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,คณะกรรมการการประเมิน ,คณะครู และนักเรียน ร่วมงาน

พระศรีรัตนวิมล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างสติ สมาธิ และปัญญาในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ และสร้างพลัง “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ให้เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ซึ่งในกิจกรรมการประกวด จะประกอบด้วย การสวดบทสรรเสริญพระรัตนตรัย บทชยสิทธิคาถา และการเจริญจิตภาวนา ในกิจกรรมการประกวด แต่ละสถานศึกษาต้องมีผู้เข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนตัวแทนในสถานศึกษา การดำเนินการจัดการประกวด มีการคัดเลือกสถานศึกษาจากทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาคคณะสงฆ์ มาจนถึงระดับประเทศ มีสถานศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 42 สถานศึกษา คือ ระดับประถมศึกษา 21 สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 21สถานศึกษา ในจำนวนนี้ ระดับประถมศึกษา 12 สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 12 สถานศึกษา จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

ด้าน นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอขอบคุณกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษา และเพื่อสร้างความปรองดองสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีและให้กำลังใจโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ที่นำโดยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คณะครูอาจารย์ และนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ที่มีส่วนร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่น

ส่วน ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กล่าวว่า ในเรื่องของการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ในระดับประเทศ ในวันนี้โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับเลือกจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เพื่อที่จะรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในการดำเนินการในเรื่องนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญว่า

เพื่อสร้างศีลสมาธิและปัญญา การเรียนรู้ให้กับนักเรียน และเพื่อสร้างวัฒนธรรมให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน และพระพุทธศาสนา และได้ยึดเหนี่ยว ตาม “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น ชุมชนและโรงเรียน ในส่วนที่โรงเรียนได้ดำเนินการให้เกิดขึ้น ในตัวนักเรียนเพื่อให้มีสมาธิ ในการตัดสินใจและในการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อไปใช้ในการดำเนินชีวิต และในการอยู่ในสังคมที่ดี ในสังคมที่มีแต่ความสุขความเจริญ.

ภาพ-ข่าว/ชูไทย วงศ์บุญมี

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คนร้ายย่องเงียบกลางดึก ขโมย จยย.-กระเป๋าเงิน-กระปุกออมสิน หลบหนีลอยนวล แจ้งความคดีไม่คืบ
ขอนแก่นเปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ปลอดสารพิษ จากฝีมือคนในชุมชน
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
โรงเรียนเมทนีดล มอบป้อมยามจราจรให้ ตำรวจ สภ.บ้านเป็ด ใช้จัดระบบการจราจร และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนตลอด 24 ชม.
สมุทรสาคร ยกอาหารทะเลไทยและของดี สินค้าเด่นกว่า 40 รายการ บุกตลาดขอนแก่น หวังเจาะไข่แดงศูนย์กลางภาคอีสาน เชื่อมโยงการค้า การลงทุน ส่งตรงอาหารทะเลถึงบ้าน ในราคาไม่แพง