วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

รวมใจพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น ทำกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 64 ณ สถานีรถไฟบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการ ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำกิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณสถานีรถไฟบ้านไผ่ เช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำความสะอาดถนนให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา / ประชาสัมพันธุ์จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg