วันอังคาร, 25 มกราคม 2565

“คุณหญิงกัลยา” เปิดนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021:เพราะการศึกษาต้องmove on

20 ต.ค. 2021
307

“คุณหญิงกัลยา” เปิดนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021:เพราะการศึกษาต้องmove on
จ.ขอนแก่น จัด นิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021:เพราะการศึกษาต้องmove on เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นให้ถูกขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างมิติทางการศึกษาให้เกิดความหลากหลาย พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันให้มีความเท่าเทียมกัน
   ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021:เพราะการศึกษาต้องmove on โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สุภชัย จันปุ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  คณะผู้บริหารส่วนงานการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน


   ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่าการจัดนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021ในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางกลุ่มเครือข่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การศึกษาเดินหน้าและมีการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความหลากหลาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทุกคนได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยแต่หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันผลกระทบเหล่านี้ก็จะเบาบางลงบ้างไม่มาก็น้อย เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นให้ถูกขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


   ด้าน ดร.สุภชัย จันปุ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่าในนามคณะผู้ดำเนินโครงการขอขอบพระคุณท่าน “คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”  เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021 การจัดนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021 ที่จัดขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่1.เพื่อเป็นการสร้างมิติทางการศึกษาให้เกิดความหลากหลาย พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันให้มีความเท่าเทียมกัน 2.เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการศึกษา ที่จะเป็นฐานผลิตคนที่สำคัญให้มีคุณภาพเกิดขึ้นภายในจังหวัด  และพัฒนาประเทศชาติต่อไป 3.เป็นการพัฒนาระบบความคิด การบริหารจัดการ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าปลูกฝังความรู้การพัฒนาตั้งแต่รุ่นประถมวัย โดยกำหนดจัดโครงการ ระยะเวลา 1 วัน  ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังขอนแก่น


    ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับว่า ในนามจังหวัดขอนแก่น ในด้านการสร้างระบบการศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นอีกเมืองที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษามาโดยตลอด  เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการศึกษา ที่จะเป็นฐานผลิตคนที่สำคัญ อันเนื่องมาจากประชากรภายในจังหวัดขอนแก่นมีจำนวน  1,802,872 ล้านคน แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรมฝีมือทอผ้า เพราะฉะนั้นการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดแก่ชุมชนบ้านเกิดสร้างรายได้ และเพื่อที่จะพัฒนาคนให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อสร้างประสิทธิผลให้เกิดในจังหวัดสำหรับหน่วยงานด้านการศึกษามีหน้าที่ดูแลระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ให้การศึกษาเข้าถึงทุกพื้นที่  ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยความเสมอภาค.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“เอกราช” เผยไม่รู้เรื่อง หลังถูกระบุ ซบ ภท. คาดฝีมือคนในต้องการล้ม “ธรรมนัส” ย้ำชัดทุกอย่างต้องดูกันยาวๆ อย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือ มโน ไปเอง
ช็อค !! หมูสามชั้นต้มกิโลกรัมละ 400 บาท หมูกรอบ กิโลกรัมละ 700 บาท แพงสุดในรอบ 60 ปี รับเทศกาลตรุษจีน
ปรบมือรัวๆเด็กไอที วอศ.ขอนแก่น สอบติด มหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
จ.ขอนแก่น จัดโครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒการศึกษาเพิ่ม)
“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่หวั่นปี 65 ฝนแล้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะการปลูกต้นไม้มีแต่ได้ประโยชน์
สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ