วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

มทบ.27 จัดงานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 38

เมื่อ 15 ตุลาคม 2564 พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์  ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำค่ายประเสริฐสงคราม บวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ พิธีวางพวงมาลาหน้า อนุสาวรีย์พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม และ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นศิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการทหารผู้เสียสละและพลีชีพเพื่อชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 38 โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาของ มณฑลทหารบกที่ 27 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่27  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธี 

หลังเสร็จพิธี รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ พร้อมด้วย พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์  ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบกระเป๋าเป็นที่ระลึกให้กำลังพล และสื่อมวลชล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

มณฑลทหารบกที่ 27 เดิมคือ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 275/2526 เรื่องการจัดตั้งจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2526 ซึ่งเดิมนั้นหน่วยมีที่ตั้งชั่วคราวครั้งแรกที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนจะย้ายมาตั้งถาวรที่บ้านหนองตากล้า หมู่ 11 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปีพุทธศักราช 2529 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า ค่ายประเสริฐสงครามและต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 กองทัพบกให้แปรสภาพหน่วยจาก จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เป็นมณฑลทหารบก ที่ 27 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา

มีภารกิจบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด คือ

 1. บังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

2.รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี และเรือนจำ

3. ดำเนินการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่

4. สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่

5. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกัน  

   ประเทศ

6. การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย และสาธารณภัย รวมทั้งการปฏิบัติในขั้นการบูรณะสภาพความเสียหาย โดยยืดถือ แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก พ.ศ.2557

7. การช่วยเหลือประชาชน

มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ยึดถือวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย โดยปัจจุบันมี พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์  ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27

 ///////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047