วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

กกต.ร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำการเลือกตั้ง อบต.129แห่ง

     ณ ห้องประชุมประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการดำเนินงานของ นายดัมพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดบการจัดประชุมชี้แจงขึ้น ในวันที่ 6 และ 7 ต.ค.64

     นายดัมพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กว่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ดำเนินโครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายระะเบียบขั้นตอนดำเนินการจัดการเลือกตั้ง การเตรียมการรับสมัคร การรายงานผลการเลือกตั้ง และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลให้ไปในแนวทางเดียวกัน

 ซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้ง   

///////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047