วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) มอบงบประมาณสนับสนุนในพื้นที่ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV คลองด่าน-บางปะกง

โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) มอบงบประมาณสนับสนุนในพื้นที่ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV คลองด่าน-บางปะกง/วันที่ 6 ตุลาคม 2564 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) นำโดยนายจิตติ สรานพคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน นายรังสรรค์ อัมรินทร์ วิศวกรระดับ 10 นายณัฐสิทธิ์ พรรณนา หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสายส่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบงบประมาณสนับสนุนให้โรงเรียนคลองกันยา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุน “โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานทางเดินหน้าเสาธง” แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด สร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนายวรรณชัย นนทะคำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกันยา พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ทองคำ นายเพชร ทองคำ นางสุรีย์ บุญมาเลิศ นายประไพ สินสวัสดิ์ คณะกรรมการโรงเรียน และคณะครู เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการอย่างเคร่งครัด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg