วันศุกร์, 28 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกรมพัฒนาที่ดิน

29 ก.ย. 2021
270

 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมพัฒนาที่ดิน โดยคุณเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย รศ. ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ. ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดร.สถาพร  ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน คุณ สากล  ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ร่วมเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้  โดยเป็นการจัดพิธีลงนามผ่านระบบออนไลน์ทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference จากงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มข.กับ กรมพัฒนาที่ดิน

        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรตลอดจน ร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัยและบริหารจัดการองค์ความรู้ และยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปรับปรุงพื้นที่ดินที่มีปัญหาร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมพัฒนาที่ดิน
        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในพิธีว่าในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องขอขอบคุณและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือที่กรมพัฒนาที่ดินและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงในวันนี้ทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือกันมายาวนานในการที่จะพัฒนาและวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาด้านดิน ดังจะเห็นได้จากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อปี พ.ศ. 2558ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ระหว่าง กรมพัฒนาที่ดินกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 มีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรดินโดยเฉพาะดินเค็มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้การวิจัยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครอบคลุมปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อขยายฐานความรู้และงานวิจัยทางด้านการพัฒนาและแก้ปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ และเพื่อศึกษาพัฒนาและแก้ไขปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563จึงเป็นที่มาของการทำบันทึกข้อตกลงฉบับปี 2564 ในวันนี้
        “การต่อยอดความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ขยายความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” ผนวกกับปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น “ศูนย์รวมทางความคิด เป็นสติปัญญาของสังคม ในความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา” รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ที่มา/ https://th.kku.ac.th/76472/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“KKBS มข.” ลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล ม.ขอนแก่น ร่วมมือกับ บริษัท พรีดิกทิฟ
ภูมิใจ! นักวิจัย มข.คว้า นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มข.เปิดทุ่งกันหัน- ทุ่งคอสมอส- ทุ่งดอกทานตะวัน และดอกดาวกระจาย รับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่
“KKBS มข.”รับมอบห้องวังเลิศ ห้องเรียนอัจฉริยะจากนายสุชัย วังเลิศ บ.เลอศักดิ์สเตนเลส (ประเทศไทย)
มข.โชว์ผลงานเด่นนับ 100 รายการ ผลงานวิจัยร่วมอุทยานวิทยาศาสตร์ และ ผู้ประกอบการทั่วภาคอีสาน ตอบโจทย์ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม