วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ขอนแก่นเดินหน้านำสายไฟฟ้า-เคเบิ้ล ลงดิน ระยะที่ 1 ปรับภูมิทัศน์รอบบึงแก่นนคร รองรับรถไฟรางเบา ด้วยงบ 34.5 ล้านบาท

ขอนแก่นเดินหน้านำสายไฟฟ้า-เคเบิ้ล ลงดิน ระยะที่ 1 ปรับภูมิทัศน์รอบบึงแก่นนคร รองรับรถไฟรางเบา ด้วยงบ 34.5 ล้านบาท พร้อมเผยระยะที่ 2 พัฒนาพื้นที่ใจกลางเมือง 3 เส้นทาง รวมระยะทางเกือบ 14 กม.ด้วยงบของ กฟภ.
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 ก.ย.2564 ที่บริเวณถนนรอบบึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และ นายทูล หาวิชา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น ร่วมวางท่อสายเคเบิ้ลใต้ดิน ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. ได้คัดเลือก จ.ขอนแก่น เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการดังกล่าวในระยะที่ 1 ระยะทาง 832 เมตร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ทั้งในส่วนของสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลต่างๆ ตามความร่วมมือของ กฟภ.,จังหวัด,เทศบาลนครขอนแก่นและผู้ประกอบการเคเบิ้ลต่างๆ ที่วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการดำเนินโครงการ ที่มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน 300 วัน ในระยะทางรวม 832 เมตร ด้วยงบประมาณในการดำเนินงานรวม 34,566,445 บาท ด้วยงบประมาณของ กฟภ.ทั้งหมด ซึ่งถนนเส้นทางสายดังกล่าวเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญของจังหวัด ที่เป็นเส้นทางสายหลัก คือ ถ.นิกรสำราญ ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสวนสนุก ยาวผ่านสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสวนสาธารณะ 200 ปีผ่านศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่าและมาสิ้นสุดที่สามแยกโพธิสาร หน้าสวนสาธารณะหนานหนิง ซึ่งนอกจากจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดระบบสายสื่อสาร สายไฟ และสายสัญญาณต่างๆที่จะนำลงสู่ใต้ดินตามหลักวิศวกรรมของ กฟภ.แล้ว ที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกิดจากกลุ่มสายสัญญาณดังกล่าวได้อีกด้วย
“ ถนนเส้นทางสายนี้จะสื่อถึงความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองได้อย่างลงตัว และที่สำคัญโครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบราง ที่เทศบาลฯและคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจะใช้เส้นทางรอบบึงแก่นนครเป็นเส้นทางทดลองวิ่งของรถไฟรางเบา ซึ่งจะทำให้บึงแก่นนครนั้นเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน นั้นขอนแก่น ได้นำเสนอเส้นทางที่ขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ. รวมทั้งสิ้น 11 เส้นทาง แยกเป็นเขตเทศบาลนครขอนแก่น 10 เส้นทางและเทศบาลเมืองชุมแพ 1 เส้นทาง ดังนั้นระยะที่ 1 ของการดำเนินโครงการคือจุดนี้จะแล้วเสร็จในช่วงเดือน มิ.ย.2565”


ขณะที่นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า เมื่อการดำเนินงานระยะที่ 1 ของโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในเขต จ.ขอนแก่น ด้วยงบประมาณของ กฟภ. แล้วเสร็จคือจุดที่ไดมีการเริ่มต้นดำเนินโครงการวันนี้ระยะทางรวม 832 เมตร ระยะที่ 2 ของโครงการฯ คือการดำเนินงานถนนเส้นทางในย่านศูนย์ราชการโดเยเฉพาะโดยรอบศาลากลาง จ.ขอนแก่น ที่มีสถาบันการศึกษา,สถานที่ราชการรวมไปถึงชุมชนอยู่กันอย่างหนาแน่น ซึ่งทั้งหมดได้กำหนดไว้ในแผนงานในภาพรวมแล้ว อย่างไรก็ตาม กฟภ.ยังคงคัดเลือกขอนแก่น เป็น 1 ใน 4 จังหวัดของการดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ควบคู่กับ จ.อุดรธานี,ภูเก็ตและ จ.พิษณุโลก ในการที่จะนำระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน โดยขอนแก่น ขณะนี้โครงการดังกล่าวผ่านขั้นตอนของ กฟภ.แล้ว และเตรียมที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี ด้วยงบประมาณ ในการดำเนินงานรวมกว่า 1,800 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ ถ.หน้าเมือง ,กลางเมืองและหลังเมือง ระยะทางรวม 12 กม. ดังนั้นหากโครงการดังกล่าวได้รับการพิจารณาจาก ครม. ประกอบกับการดำเนินงานในการนำระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ จะทำให้ในปีงบประมาณ 2565 ขอนแก่น จะมีถนนที่ไม่มีสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆรวมระยะทางถึง 14 กม.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ธอส.ออกมาตรการใหม่ช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เริ่มให้ลงทะเบียน 28 มิ.ย.65
“ร.ร.น้ำพองศึกษา ขอนแก่น” จัดงานเทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการประชุมวิชาการ “Cardiology in depth” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในรูปแบบออนไลน์
มข.จัด”หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน” สู่สาธารณะ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
ชาวขอนแก่น ส่วนใหญ่ยังคงต้องการใส่แมกส์ แม้รัฐบาลจะไม่บังคับแล้วพบทุกคนยังคงระวังตัวและรักษาความปลอดภัย
มข. จับมือ วช. และ อบจ.ขอนแก่น ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัด แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบยั่งยืน