วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ร้อยเอ็ด ส่งตัวประชาชนผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เข้ากักตัว 14 วัน ก่อนเข้าสู้อ้อมกอดครอบครัว

วันอังคารที่ 14 กันยายน  2564 ศูนย์แยกโรค ชุมชน (CI)  วัดบ้านอ้น ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด      นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆารวาส  พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ ประธานฝ่ายสงฆ์  พระมหาอุดร ธมมปัญญโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ  สร้างขวัญ กำลังใจ และสิริมงคลแก่ประชาชนผู้พ้นโทษ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้โอวาทแก่ประชาชนผู้พ้นโทษ  มอบถุงยังชีพ  พร้อมมอบใบบริสุทธิ์ และเอกสารรับรองฯ  ให้แก่ประชาชนผู้พ้นโทษ ก่อนที่ให้ญาติพี่น้องมาพบปะและรับกลับบ้านท่ามกลางบรรยากาศยินดี ที่ต่างคนต่างรอคอยจะได้พบและกลับมาอยู่ด้วยกัน

นายเกษมศานต์ บุญญจินดานิลวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ในพื้นที่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564  ในขณะเดียวกัน เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องดำเนินการปล่อยตัว  ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ  ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2564 กลับสู่ชุมชนในฐานะประชาชน   และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด    ในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบ ให้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ดังกล่าว  ต้องกักตัวไว้  14 วัน ก่อนกลับสู่ภูมิลำเนา  เพื่อสร้างความมั่นใจ ความรู้สึกปลอดภัย แก่สังคมโดยรวม  และชุมชนที่ประชาชนผู้พ้นโทษดังกล่าว จะไปอาศัยอยู่    

  ซึ่งประชาชนผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน-   อภัยโทษ พ.ศ. 2564  รุ่นที่ 1  ได้เข้ารับการกักตัว ในศูนย์แยกโรคชุมชน (CI)  ครบกำหนด  14 วัน แล้ว โดยไม่มีผู้กักตัวรายใดมีอาการป่วยจากโรคระบาด โควิด-19  โดยระหว่างการกักตัว และ ในวันนี้ ผู้เข้ารับการกักตัวทุกคน จะกลับคืนสู่สังคมในฐานะประชาชน ตามภูมิลำเนาของตน และสำหรับพวกเราทั้งหลายที่เคยใช้ชีวิตผิดพลาดในอดีต  ก็ขอให้คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอ ให้ก้าวไปข้างหน้า ตั้งใจดำรงตนเป็นคนดี เพื่อตอบแทนโอกาสดีๆที่เราได้รับ

    ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสคนเหล่านี้ที่ตั้งใจจะกลับไปเป็นคนดี ก็อยากจะขอโอกาสให้การต้อนรับ อย่าได้ถือเขาถือเรา คนเหล่านี้ถึงจะเคยทำผิดมาครั้งหนึ่งก็แล้วแต่เหตุผลของการกระทำผิดนั้นคืออะไร แต่ในวันนี้พวกเขาก็ได้ตั้งใจกลับตัวกลับใจเป็นคนดีพร้อมที่จะกลับบ้าน ก็อยากฝากโอกาสให้พวกเขาในโอกาสนี้ด้วย     ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า

////////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ / ภาพ/ข่าว

0956628047