วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

มทบ.27 รับการพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์ 15 นาย

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้พระพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัว    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จำนวน 51 นาย ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษ จำนวน 36 นาย และได้รับการพระราชทานอภัยโทษ ปล่อยตัว จำนวน 15 นาย เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

  ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดให้ อนุศาสนาจารย์ของหน่วยให้การอบรมแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนกลับเข้าสู่สังคม และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่หวนมากระทำความผิดซ้ำ ประกอบสัมมาชีพโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น

ซึ่งผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการอภัยโทษและครอบครัวต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ และตั้งมั่นว่าจะเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

///////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047