วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำทีม อสม.ชุมขนโรงพยาบาล เดินเคาะประตูบ้าน เชิญชวนผู้สูง และกลุ่ม 8 โรคเรื้อรัง ไปฉีดวัคซีน พร้อมมอบแมสแทนความห่วงใย

    05 ก.ย.64 ที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  นายบรรจงโฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น ) มอบหมายให้นายพิเชฐ สุขเพสน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 3 นำทีม  อสม.ชุมขนโรงพยาบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เดินเคาะประตูบ้าน เชิญชวนผู้สูง และกลุ่ม 8 โรคเรื้อรัง ไปฉีดวัคซีน พร้อมมอบแมสแทนความห่วงใย   

     การลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เชิญชวนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่ม 8 โรคเรื้อรัง ได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคความบกพร่องทางสมอง  และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19 เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อ โควิด-19   โดยฉีดเข็มแรกเป็นซิโนแวค และเข็มสองเป็นแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งมีผลการวิจัยรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกัน โควิด-19 ได้สูง สามารถเร่งสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็ว ภายใน 6 สัปดาห์ ซึ่งบางสูตร ต้องรอถึง 2หรือ 3 เดือน 

  ผู้ที่สนใจให้นำบัตรประจำตัวประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ได้ที่   หน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด , ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (สวนพยอม)   ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  โรงพยาบาลจุรีเวช  ส่วนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ติดต่อที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.043-518200 ต่อ 7174,7175 ตลอด 24 ชั่วโมง

/////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047