วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตชุมชนเมือง 5 วันมีผู้รับการฉีดไปแล้ว 400กว่าราย

     วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่ชุมชนโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ในการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกซิโนแวค ให้กับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วย 8 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป ในพื้นที่ชุมชนเมืองร้อยเอ็ด นำทีมโดย นางอุไรพรณ์ ทิดจันทึก       หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ซึ่งช่วงเช้าได้จัดบริการที่ชุมชนโรงพยาบาล ช่วงบ่ายที่ชุมชนโรงเรียนเมือง และชุมชนตลาดหนองแคน โดยยอดรวมฉีดวัคซีนเชิงรุกที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. ถึง 3 ก.ย. 64 จำนวน 404 คน โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจะจัดบริการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการติดเชื้อและลดอัตราการป่วยหนักจากโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนชาวร้อยเอ็ด

       ด้านนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ของจังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมื่อติดเชื้อโควิด-19   จะมีโอกาสป่วยรุนแรง และเสียชีวิตสูง จากโควิดมากกว่าวัยอื่น เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงวัย โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจึงจัดการฉีดวัคซีน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่ม 8 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน    โควิด-19 เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อ โควิด-19 โดยฉีดเข็มแรกเป็นซิโนแวค และเข็มสองเป็นแอสตร้า      เซนเนก้า ซึ่งมีผลการวิจัยรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ได้สูง สามารถเร่งสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็ว ภายใน 6 สัปดาห์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     ด้านประชาชนที่มารับการฉีดในครั้งนี้ ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ส่วนใหญ่ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ไม่ได้ไปฉีดวัคซีน นั้นเป็นเพราะมีความกลัว อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน และไม่มีลูกหลานพาไปฉีด แต่พอมีโครงการแบบนี้ รวมทั้งคุณหมอมาสร้างความมั่นใจถึงบ้านจึงยินยอม และสะดวกในการที่ได้รับวัคซีน

///////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047