วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

วุฒิสภาพบประชาชนภาคอีสาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอในการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากเกิดขึ้นในระรอบที่ 5

     ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สมาชิกวุฒิสภา เป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการวุฒิสภาพบประชาชนภาคอีสาน พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมรถตู้แห่งประเทศไทย มูลนิธิจ่าแซม พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอในการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากเกิดขึ้นในระรอบที่5   ซึ่งมีผู้ป่วยที่รักษาหายจากการติดเชื้อแจ้งผ่านเจ้าหน้าหมอ พยาบาล ร้องขอให้ผู้นำประกาศเสียงตามสายยืนยันว่าปลอดเชื้อ เพื่อชุมชนยอมรับ

        เมื่อวันที่  2  ก.ย.64 ที่โรงพยาบาลสนามหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด  ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับโรงพยาบาลสนามหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับมอบ  ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลสนามได้ลดน้อยลงแต่สิ่งของจําเป็นก็ยังต้องได้ใช้ทุกวัน

          ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลสนาม มอบให้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือคนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลในเครือข่ายไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน  และมาวันนี้ด้วยความห่วงใย และได้ทราบข่าวว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้รักษาหายไปมาก และจำนวนผู้ป่วยลดลงทุกวัน  ถือว่าเป็นไปในแนวทางที่ดี

       นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด   ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิกวุฒิสภาและคณะที่ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมแสดงความห่วงใยถึงผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและยังต้องการต่อชีวิตประจำวันทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในวันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดก็ถือว่าเป็นขาลงของผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็มีผู้ป่วยเข้ามาพักรักษาตัวอยู่ที่ 60 กว่ารายเท่านั้น  โรงพยาบาลสนามต่างอำเภอหลายแห่ง และศูนย์พักคอยได้ทำการปิดลง ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในเรื่องของการที่เราจะเปิดจังหวัดและเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องมีการป้องกันตามมาตรการอย่างเข้มในตัวเราเองและครอบครัวเหมือนเดิม   ส่วนในเรื่องของการเตรียมตัวในการป้องกันและตั้งรับถ้าเกิดมีโควิด มาอีกรอบจังหวัดร้อยเอ็ดถือว่ามีการเตรียมตัว มีแผนที่ดี ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการระบาดมากกว่านี้การที่เราทำอยู่ตอบโต้การระบาดนี้เหมาะสมและทันท่วงที อย่างไรก็ตามเราต้องทำการค้นหาโรคตลอด ตอนนี้ทีมงานกำลังระดมสมองอยู่  ก็เชื่อว่าจังหวัดร้อยเอ็ดของเราขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเรามีแผนงานในการรับมือได้อย่างดี  จังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้ปิดการไปรับผู้ป่วยมารักษาตามภูมิลำเนาแล้วเนื่องจาก ทาง กทม. และปริมณฑล ตามโรงพยาบาลต่างๆ มีเตียงรองรับผู้ป่วยมากพอสมควร

      นางสาว ณัฐริกา น้ำกระจาย  พยาบาลวิชาชีพ ดูแลผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลสามหอประชุมจังหวัด เผยว่า นอกจากจะดูแลผู้ป่วยให้หายทางด้านร่างกายแล้ว ยังต้องประเมินและดูแลด้านจิตใจอีกด้วย ซึ่งผู้ป่วยมีหลายประเภท และเป็นเชื้อที่ทางชุมชนและครอบครัวกลัววิตกกังวล จึงทำให้ผู้ป่วยคิดมาก   จากเหตุการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่ออกจากโรงพยาบาลสนามรักษาหายแล้วต้องกลับไปกักตัวในชุมชนที่เตรียมไว้ก่อนจะเข้าไปในชุมชน 14 วันและหลังจากนั้นทางผู้ป่วยที่คุ้นเคยก็ได้โทรมาแจ้งว่าอยากจะให้ทางพยาบาลหรือ รพ.สต.ที่กักตัว ให้แจ้งไปยังผู้นำชุมชนให้ประกาศหอกระจายข่าวให้หน่อยว่าลูกบ้านหายป่วยจาก covid และกักตัวพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในชุมชนไปใช้ชีวิตปกติโดยที่ชุมชนยอมรับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายคนคิดไม่ถึง  ในเรื่องของคนในชุมชนรังเกียจหรือว่ายังกลัวที่จะมีเชื้อติดอยู่กับผู้ที่ป่วยด้วยอย่างนั้นเราจะต้องไปสร้างการรับรู้อย่างเร่งด่วนกับการเปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อรักษาแล้ว

//////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047