วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ Beyond Publication and How to Publish Research

24 ส.ค. 2021
211

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการ Beyond Publication and How to Publish Research ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีให้ผลกระทบในการขับเคลื่อนสังคมด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อให้สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Scopus/ISI ได้
  3. สร้างเครือข่ายทางวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
  4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่หน่วยงานภายนอก

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมบรรยาย 4 หัวข้อสำคัญขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ดังนี้

  1. หัวข้อ “Green innovation strategy , E-mobility”โดยวิทยากร คุณกฤษนัย จันทวงษ์ศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวัตกรรม บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการGUNKUL SPECTRUM
  2. “Driving Smart City in Thailand” โดยวิทยากรคุณทวีสันต์ ทองไทย ผู้จัดการส่วนบริหารการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)และคุณปรัชญา เทพรัตน์ ผู้จัดการส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  3. “A Training Program to Enhance Postgraduate Students’ Research Skills in Preparing to Publication”

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฏร์ อาจารย์ คณะสหวิทยาการ

  1. “Writing Research and Systematic Review” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นอกจากนี้ท่านที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล ทาง Line ID: somjuk17

และเปิดรับสมัครทางออนไลน์เข้าเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ภาพ / ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ที่มา/ https://th.kku.ac.th/73318/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
“KKBS มข.” ลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล ม.ขอนแก่น ร่วมมือกับ บริษัท พรีดิกทิฟ
คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ”กลุ่มเกษตรกรโคขุน”อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ภูมิใจ! นักวิจัย มข.คว้า นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564
ขอนแก่นขยายเวลาปิดเรียนต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. รับมือโอไมคอนระบาดอย่างเข้มงวด
ขอนแก่น ยอดยังเยอะ ติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละกว่า 200 ราย