วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ชื่นชม!บัณฑิต วิศวะ มข. สุดยอดคว้าทุนอเมริกา Fulbright 1 ใน 7 ของประเทศไทย

21 ส.ค. 2021
142

นางสาวกชกร เข็มทองหลาง บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 7 ของประเทศ ผู้คว้าทุน Fulbright ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขา Bioengineering/ Biomedical Engineering ประจำปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2565 – เดือนพฤษภาคม 2567)

นางสาวกชกร เข็มทองหลาง กล่าวว่า ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับทุน Thai Graduate Scholarship Program 2022 (TGS) จากมูลนิธิ Fulbright ทุนการศึกษานี้ มีความหมายต่อตนเอง และเป็นอีกหนึ่งก้าวความฝัน ที่จะได้มีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีอันจะมีผลต่อประโยชน์ต่อการพัฒนาส่วนรวม และในขณะเดียวกันยังช่วยผลักดันเยาวชนรุ่นใหม่ให้ทำตามความฝันของตนเอง ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ อาจารย์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ส่งเสริมและสนับสนุน ในด้านต่างๆ และขอบคุณ ศิษย์เก่า Fulbright รวมถึง ครอบครัวและเพื่อนๆ ที่ให้การสนับสนุน ตนเองมาโดยตลอด ในตอนนี้ตนเองพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ที่แน่นอนจะเต็มไปด้วยความท้าทาย และเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตในอนาคต

FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP (TGS) เป็นทุนการศึกษา จาก มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือ Fulbright เปิดโอกาศให้นักศึกษาไทย สมัครชิงทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอก ที่สหรัฐอเมริกา โดยทุนนี้เปิดรับสมัครในทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ เว้นแต่ สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ไม่มีการฝึกปฏิบัติการทางคลินิก รวมระยะเวลาทุนในแต่ละสาขาวิชา สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ และสนับสนุนกิจกรรมนานาชาติ จึงขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวกชกร เข็มทองหลาง บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับความสำเร็จและร่วมสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้

ที่มา/ https://th.kku.ac.th/72920/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มข.ประชุม ร่วมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ
ยินดี!นศ.สถาปัตย์ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2564
แถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”
ขอนแก่นจัดประชาพิจารณ์ “ขอนแก่นเมืองหนัง หนังของคนอีสาน สู่เมืองหนังโลก”หนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเติบโต
มข.เตรียมการฉีดวัคซีนให้นศ.เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ผลดีต่อการเปิดเรียน
มข. จับมือ 86 ภาคี MOU กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หวัง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสหประชาชาติ