วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

ศิษย์เก่าพี่ช่วยศิษย์น้อง/ร่วมระดมทุนกว่า 5 แสนบาท มอบคูปองอาหารช่วยรุ่นน้องช่วงวิกฤติ “กาลพฤกษ์รวมใจ สู้ภัยโควิด”

18 ส.ค. 2021
487

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และสมาคม ชมรมศิษย์เก่าคณะต่าง ๆ ร่วมระดมทุนเพื่อเป็นกองทุนอาหารกลางวันเพื่อน้อง ในกิจกรรม “กาลพฤกษ์ร่วมใจ สู้ภัยโควิด” เพื่อมอบแก่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดโครงการคูปองอาหารกลางวันช่วยเหลือนักศึกษา มข. สู้ภัยโควิด-19 และได้จัดพิธีส่งมอบทุนในวันที่ 18 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และกรรมการสมาคม ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 543,432.37 บาท แก่ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการจัดสรรเป็นคูปองอาหารแก่นักศึกษาต่อไป  โดยมี นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มข. ร่วมในพิธีด้วย

 นายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “ภาวะวิกฤติจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้น และทำให้ทราบว่าน้อง ๆ นักศึกษามีความเดือดร้อนมาก แม้บางคนจะได้รับทุนการศึกษาแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ มีหลายคนที่ต้องทำงานพิเศษระหว่างเรียนเพื่อหารายได้ เพราะเรื่องปากท้องก็เป็นเรื่องสำคัญ และเมื่อภาวะวิกฤติโควิด-19 เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน ทำให้นักศึกษาทำงานพิเศษหารายได้ได้น้อยลงมาก สถานประกอบการก็มีงานน้อยลง การระดมทุนในครั้งนี้จึงเป็นเพียงการช่วยเหลือในระยะสั้นแก่รุ่นน้องนักศึกษาเท่านั้น แต่ในวิกฤติก็ยังเห็นโอกาส คือโอกาสที่พี่น้อง มข. ไม่ทอดทิ้งกัน เห็นถึงพลังของพี่ ๆ  ศิษย์เก่าที่ช่วยระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ก็ด้วยหวังว่าจะช่วยเหลือรุ่นน้องให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน และเป็นแรงเสริมให้น้อง ๆ มีพลังในการศึกษาหาความรู้เป็นคู่มือทำมาหากินในอนาคต”

นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. กล่าวว่า “เมื่อได้ทราบข่าวจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่ารุ่นน้องได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤติโควิด-19  จึงได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการสมาคม ในการร่วมระดมทุนมาช่วยเหลือน้อง ๆ ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็มีกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมอยู่โดยตลอด ทั้งการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ มาโดยลำดับ แต่เมื่อทราบข่าวเรื่องความเดือดร้อนของรุ่นน้อง มข. จึงได้เร่งระดมทุนทรัพย์จากพี่น้องศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มาช่วยเหลือ ด้วยหวังว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของน้อง ๆ และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เพื่อแสดงความปรารถนาดีและความห่วงใยจากพี่ ๆ ศิษย์เก่าร่วมกับสมาคม ชมรมศิษย์เก่าจากทุกคณะ”

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มข. ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมพี่ ๆ ศิษย์เก่าที่ได้เห็นถึงความสำคัญและห่วงใยน้อง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และได้แสดงถึงพลังความรัก ความปรารถนาดีส่งต่อไปยังรุ่นน้อง อย่างที่ได้กระทำมาโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าพี่ ๆ ยังรัก ผูกพันต่อมามหาวิทยาลัยอย่างมาก รวมถึงพลังของเครือข่ายและกัลยาณมิตรที่กว้างขวางซึ่งเป็นกลไกสำคัญของพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรา

  รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวขอบคุณในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า “นักศึกษา มข. ต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้นิ่งนอนใจในการมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในการสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงการจัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ การจัดทำคูปองอาหารกลางันก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อทุเลาความเดือดร้อนในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนจำนวน 600,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดการคูปองอาหารกลางวันในระยะที่ 1 ไปแล้ว ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และในวันนี้ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่า มข. และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ระดมทุนทรัพย์มามอบให้ในวันนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการบรรเทาความเดือดร้อนของน้อง ๆ นักศึกษา มข. ต่อไป”

ที่มาhttps://th.kku.ac.th/72887/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นขับเคลื่อนการตลาดเชิงพื้นที่ภายใต้แบรนด์ อีสานไมซ์ ( ISAN MICE )
เปิดตัวว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยเขต 1 จ.ขอนแก่น
คนขอนแก่นส่วนใหญ่ยัง 50/50 ว่าลุงตู่จะยุบสภาหรือไม่ และต้องการให้ยุบสภาจริงๆ เพราะอยากได้รัฐบาลใหม่ ที่มาแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ได้จริง
โจ๋ตระเวนลักทรัพย์ปีนรั้วเข้าบ้านฉกรถจักรยานยนต์
กกต.ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.หลังโหวตเลือกแบบ ค.11 เขต 11 คน
“อนุทิน” ยอมรับกินข้าวบ้าน “ลุงป้อม”คุยเรื่องการเมืองจริง พร้อมระบุทำงานด้วยกันไม่มีอะไรขัดแย้งและหวังทำงานร่วมกันต่ออีกสมัย