วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

คณะสถาปัตย์ มข. เสริมองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP

13 ส.ค. 2021
337

ทีมอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรใน โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 รุ่น  นำโดย อาจารย์ ลัทธพร จันทองหลาง และ อาจารย์ ขวัญหทัย ธาดา บรรยายเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์ผ่านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์,  อาจารย์ มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี และ อาจารย์ อรรคพล ล่าม่วง บรรยายเรื่อง “การสร้างจุดยืนในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาด” ระหว่างเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา  ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 0TOP ในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เป้าหมายคือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มละ 2 คน ,คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต) หรือผู้แทน อำเภอละ 1 คน ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP อำเภอละ 1 คน และเจ้าหน้าที่จังหวัดรุ่นละ 3 คน ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการค้นหาและพัฒนาอัตลักษณ์ ตราสินค้า การร่างแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการวางแผนการตลาด เพื่อต่อยอดสู่การวางแผนการผลิตและการส่งเสริมการขายต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

ท้ายนี้ทางทีมวิทยากรขอขอบพระคุณ คุณจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, คุณจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น คุณอุไรพร ถิ่นวิมล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ที่มา/https://www.kku.ac.th/11710

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สภ.เมืองขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน,ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
“จีโอ้” กองหน้าทีมชาติไทย จุดประกายเด็กขอนแก่น ฝันให้ไกลไปให้ถึง ทุกคนทำได้ ขณะที่แฟนบอลร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 23 ปีอย่างอุ่น
ชาวอำเภอชุมแพร่วมบวงสรวง ๑๑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชุมแพ เนื่องในโอกาสจัดตั้งอำเภอชุมแพ ครบรอบ 79 ปี
จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งกองบุญแห่งการให้ แห่งแรกของประเทศ
ผลสำรวจอีสานโผล ราคากัญชาจะร่วง หนุนจำกัดปริมาณปลูก จากนโยบายปลูกกัญชาเสรี