วันอาทิตย์, 23 มกราคม 2565

คณะสถาปัตย์ มข. เสริมองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP

13 ส.ค. 2021
221

ทีมอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรใน โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี OTOP โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 รุ่น  นำโดย อาจารย์ ลัทธพร จันทองหลาง และ อาจารย์ ขวัญหทัย ธาดา บรรยายเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์ผ่านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์,  อาจารย์ มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี และ อาจารย์ อรรคพล ล่าม่วง บรรยายเรื่อง “การสร้างจุดยืนในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาด” ระหว่างเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา  ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 0TOP ในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เป้าหมายคือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มละ 2 คน ,คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต) หรือผู้แทน อำเภอละ 1 คน ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP อำเภอละ 1 คน และเจ้าหน้าที่จังหวัดรุ่นละ 3 คน ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการค้นหาและพัฒนาอัตลักษณ์ ตราสินค้า การร่างแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการวางแผนการตลาด เพื่อต่อยอดสู่การวางแผนการผลิตและการส่งเสริมการขายต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

ท้ายนี้ทางทีมวิทยากรขอขอบพระคุณ คุณจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, คุณจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น คุณอุไรพร ถิ่นวิมล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ที่มา/https://www.kku.ac.th/11710

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“พระไพศาล” บอกบุญชาวขอนแก่นร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกได้ทุกวันและทุกพื้นที่หวั่นปี 65 ฝนแล้ง ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะการปลูกต้นไม้มีแต่ได้ประโยชน์
สหกรณ์ฯครูขอนแก่นประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 ฟุ้ง!เงินปันผล – เฉลี่ยคืน ร้อยละ 80.29 ของกำไรสุทธิ
คนร้ายย่องเงียบกลางดึก ขโมย จยย.-กระเป๋าเงิน-กระปุกออมสิน หลบหนีลอยนวล แจ้งความคดีไม่คืบ
ขอนแก่นเปิดตลาดนัดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ปลอดสารพิษ จากฝีมือคนในชุมชน
เด็กๆขอนแก่น กว่า 130,000 คนพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 เริ่ม 28 ม.ค.นี้ ผู้ว่าฯแนะผู้ปกครองเร่งแจ้งความประสงค์
“KKBS มข.” ลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล ม.ขอนแก่น ร่วมมือกับ บริษัท พรีดิกทิฟ