วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

พช. ขอนแก่น -จัดประกวดผ้าไหม ในงานจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม จังหวัดขอนแก่น

พช. ขอนแก่น : จัดประกวดผ้าไหม ในงานจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม จังหวัดขอนแก่น)/วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดผ้าไหม ในงานจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น อาจารย์จากคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผ้าไหมในครั้งนี้ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินจ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัด กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม และการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมผลิตภัณฑ์จากไหม เป็นกิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สู่สากล(WCC-Word Craft City For Ikat (Mudmee) ภายใต้ทีมงานถักทอเส้นใย สู่สายใยโลก Mudmee Bienale 2021 การจัดประกวดผ้าไหม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และการสืบสานอนุรักษ์ปลุกกระแสเทรนผ้าไหมให้ทันสมัย พร้อมดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าไหม กลุ่มเป้าหมายที่ส่งผ้าไหมเข้าประกวดประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดขอนแก่น ส่งผ้าไหมมัดหมี่เข้าประกวดทั้งหมด จำนวน 135 ผืน แยกตามประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ผ้าไหมมัดหมี่แบบ 2 ตะกอหรือ 3 ตะกอ จำนวน 74 ผืน
ประเภทที่ 2 ผ้าไหมมัดหมี่ลายประจำจังหวัด”แคนแก่นคูณ” จำนวน 29 ผืน
ประเภทที่ 3 ผ้าไหมมัดหมี่ลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จำนวน 32 ผืน


นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประกวด จะทำให้ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมจังหวัดขอนแก่นมีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การผลิตผ้าไหม ให้มีขนาด สัดส่วน สีสัน ลวดลาย ที่เหมาะสมสวยงามและตอบสนองประโยชน์การใช้สอยให้มากยิ่งขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด มีศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สู่สากล ตามเป้าหมายที่วางไว้
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า มาถึงวันนี้ทุกภาระกิจที่จังหวัดขอนแก่นได้ระดมสรรพกำลังในการนำเสนอตนเองในฐานะเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ได้ประสบผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจ สร้างความสุขและโอกาสให้แก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ในการประกาศตัวเป็นเมืองที่มีศักยภาพระดับโลกในด้านงานหัตถกรรมผ้ามัดหมี่ นับเป็นความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในระดับสากล รวมทั้งเรียนรู้ในเรื่องความร่วมมือของคนในพื้นที่ในการร่วมกันทำงานหลายหน่วยงาน จนส่งผลให้เกิดความสำเร็จ และใช้สิ่งนี้เป็นจุดจดจำของจังหวัดขอนแก่นที่สามารถต่อยอดสู่โอกาสอันมหาศาลที่จะเกิดแก่คนขอนแก่นและประเทศไทยต่อไป
ทั้งนี้ ในการจัดประกวดผ้าไหมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง ตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

ที่มา-กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป)มข.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม  “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” 16 ก.ย.65 นี้ ที่สถานีรถไฟขอนแก่น
สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จ.ขอนแก่น เข้ามอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางขอนแก่น
ตร.กระนวน รวบ ผตห.ซุกยาบ้า กว่าแสนเม็ด วางไว้ใกล้หลัก กม.จุดนัดรับของ
มทบ.23.เร่ง!ช่วยเหลือ ปชช.ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ขอนแก่นเปิดการเดินรถ ถ.มิตรภาพ ตามปกติแล้วหลังระดับน้ำลดลงเป็นปกติ ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหาย เร่งด่วน
“แม่น้องอาย” เข้ารับเงิน จาก พรบ.รถแล้ว พร้อมเตรียมเจรจาร่วมคู่กรณีวันศุกร์นี้