วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

มทบ.27 ประชุมเตรียมสถานที่รับการเดินทางกลับบ้านผู้ป่วยโควิด-19 ทางอากาศยานกลับภูมิลำเนา

  ตามที่มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับการประสานงานจาก ศูนย์เคลื่อนย้ายโควิด กองทัพบก แจ้งว่าจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยเครื่องบินลำเลียงแบบ 295 ของกองทัพบก จากกรุงเทพมหานคร มายังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยมณฑลทหารบกที่ 27บูรนาการร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการ รับ – ส่ง ผู้ป่วยโควิด-19 ทางอากาศยานร้อยเอ็ด กลับไปรักษาตัวยังภูมิลำเนา

    เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการ ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับภูมิลำเนาในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พ.อ.ทฤษฎี คงชนะ รอง ผบ. มทบ.27  พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดร้อยเอ็ด  พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา รองผู้บังคับการภ.จว.ร้อยเอ็ด  นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด   ผู้แทนท่าอากาศยานร้อยเอ็ดและ ร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27

    พลตรีธวัชชัย   แจ้งประจักษ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดผู้ป่วยจากเชื้อโควิด – 19 กลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา ซึ่งทางกองทัพภาคที่2ได้อนุมัติเที่ยวบินทหารลงมาช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วร่วมรับคนป่วยที่สนามบินดอนเมืองนำกลับบ้านโดยเครื่องบินลำเลียง บล.295 จำนวน 24  ที่นั่ง สสจ.ร้อยเอ็ด แจ้งรายชื่อผู้ป่วยที่จะเดินทางไปรับ ส่งต่อหน่วยประสานงาน ที่ กทม.(ฝ่ายทหาร) เพื่อที่จะได้เดินทางไปรับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดมาขึ้นเครื่องที่ดอนเมือง มาลงที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

      เวลา 11.00 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27  มอบหมายให้ พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รองผอ.กอ.รมน.ร้อยเอ็ด  พร้อมด้วย ผู้ช่วย สสจ.ร้อยเอ็ด  เดินทางไปที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเพื่อดูสถานที่รับการเดินทางกลับและเตรียมพื้นที่ ที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงของการติดเชื้ออย่างปลอดภัย ซึ่งจะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง(06 ส.ค.64)  เวลา 10.00 น. มาถึงสนามบินร้อยเอ็ด เวลาประมาณ 11.00 น.จำนวน 24 ราย โดยรถยนต์ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 27 จะไปรับผู้ป่วยที่สนามบินร้อยเอ็ดเพื่อส่งเข้าไปยังโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งที่ 1 เพื่อทำการแยกผู้ป่วยตามอาการและความรุนแรงของโรค ก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ปทุมรัตต์ 1 ราย ,อ.อาจสามารถ 4 ราย ,อ.หนองฮี 2 ราย, อ.เกษตรวิสัย 2 ราย,อ.เมยวดี 1 ราย ,อ.ธวัชบุรี 3 ราย ,อ.พนมไพร 1 ราย,อ.ศรีสมเด็จ 3 ราย,อ.เมืองสรวง 1 ราย ,อ.โพธิ์ชัย 1 ราย ,อ.เสลภูมิ 2 ราย อ.สุวรรณภูมิ 1 ราย และ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2 ราย ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เตรียมรถครัวสนามประกอบไว้อาหารแจกจ่ายให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ และร่วมฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

/////////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

095662804