วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ร้อยเอ็ด บูรณาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาบรรเทาสาธารณภัย

           เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย.64 เวลา 14.30 น.  ณ สนามบินชุดบริการสนามบินและหอบังคับการบินที่ ๖ ค่ายประเสริฐสงคราม    อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีตรวจสภาพความพร้อม ด้านบรรเทาสาธารณภัยร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงาน ของ พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27

      ตามสถิติสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาในห้วงเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม ของทุกปีซึ่งเป็นห้วงฤดูฝนจะทำให้เกิดลมมรสุมพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนตกหนักและอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจประสบกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที  

   พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27  กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ในครั้งนี้ ได้การตรวจและเตรียมกำลังพลที่มีความพร้อมและความชำนาญปลอดภัยในการช่วยเหลือและการใช้ยุทโธปกรณ์อย่างถูกต้องและสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้เกิดความมั่นใจทั้งในส่วนของผู้ประสบภัยผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานให้หน่วยงานพื้นที่ ให้เตรียมทังการอบพยบและสถานที่ให้พี่น้องประชาชนถ้าเกิดเหตุขึ้นจริง

        ดังนั้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 จึงได้บูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนได้แก่ของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน หน่วยงานส่วนราชการ และภาคเอกชน นำเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเข้าร่วมตรวจความพร้อมประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง 

มูลนิธิกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ด   มูลนิธิกู้ภัยสาเกตุกุศลสงเคราะห์  กองร้อยช่วยเหลือประชาชน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16   กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27

    เพื่อเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือ/ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 รับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัด คือ  จังหวัดร้อยเอ็ด  และ จังหวัดยโสธร       

/////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047