สำนักบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรเพ็ชรเจริญ ในโอกาสได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง

04 มิ.ย. 2021
701

รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รอง ผอ. สำนักบริการวิชาการ นำนายกำพล ไทยโส ผู้จัดการหมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายไชยโรจน์ วันเพ็ชร ประธานกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรเพ็ชรเจริญ ในโอกาสได้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ บ้านเลขที่ 263 หมู่ที่ 6 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยนายชินกร แก่นคง นายอำเภอพระยืน เป็นผู้มอบใบอนุญาตจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน มีปลัดอำเภอพระยืน และนางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอพระยืน ร่วมเป็นเกียรติ

นายไชยโรจน์ วันเพ็ชร ประธานกลุ่มวิสาหกิจ เปิดเผยว่า “การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรเพ็ชรเจริญ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรในด้านการปลูก และการพัมนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร นอกจากนี้กลุ่มยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน และด้านการประมงน้ำจืดด้วย”

จากนั้น รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รอง ผอ.สำนักบริการวิชาการ ได้นำนายกำพล ไทยโส ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมง คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำฟาร์มของเกษตรกร 3 ราย ที่มีความต้องการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ซึ่งสำนักบริการวิชาการจะได้ประสานองค์ความรู้ บูรณาการวางแผนในการจัดโครงการ ทั้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างบูรณาการ และการเกษตรสมัยใหม่ ในโอกาสต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png