OR โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำโดย นายบัณฑิต เยาวขันธ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น และพนักงานคลัง เป็นผู้แทนกลุ่ม ปตท. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ โดยกลุ่มปตท.สนับสนุนเครื่องให้ออกซิเจนเหลว เครื่องช่วยหายใจ และจัดซื้อออกซิเจนเหลว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สส.ศราวุธ เพชรพนมพร พันเอก อนุชา ปิยสุทธิ์ ผู้อำนายการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม และนางฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นผู้รับมอบงบประมาณสนับสนุนและสิ่งของดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png